Visa thường trú mới New Zealand 2021

Thêm một bất ngờ nữa về thị trường lao động tay nghề toàn cầu giữa đại dịch Covid-19. Mới đây chính phủ New Zealand đã công bố chương trình thị thực thường trú dành cho những người hiện đang làm việc tạm thời ở New Zealand.

Thị thường thường trú, resident visa, tức là "thẻ xanh" theo cách gọi của Mỹ. Có thẻ xanh thì chỉ cần nộp đơn thi quốc tịch để thành công dân New Zealand.

Điều kiện visa thường trú

Đương đơn phải đáp ứng tiêu chí vào ngày 29/09/2021. Để đủ điều kiện, bạn phải:

 • Đã ở New Zealand vào ngày 29/9/2021, và
 • Có visa đủ điều kiện hoặc đã nộp đơn xin visa đủ điều kiện vào hoặc trước ngày 29 tháng 9 năm 2021, thị thực được cấp sau đó.

Bạn cũng phải đáp ứng một trong ba tiêu chí:

 • Đã sống ở New Zealand từ ba năm trở lên (tức là qua New Zealand trước 29/09/2018), hoặc
 • Lãnh lương bằng hoặc cao hơn mức lương trung bình (NZD $27 mỗi giờ), hoặc
 • Làm việc trong ngành khan hiếm nhân lực.

Nếu bạn đủ điều kiện trên nhưng đang ở Australia và không thể trở về New Zealand trước ngày 29/9/2021, bạn cũng có thể nộp đơn.

Các loại visa lao động tay nghề

 • Post Study Work Visa
 • Talent (Accredited Employer) Work Visa
 • Essential Skills Work Visa
 • Religious Worker Work Visa
 • Talent (Arts, Culture, Sports) Work Visa
 • Long Term Skill Shortage List Work Visa
 • Silver Fern Practical Experience Work Visa
 • Trafficking Victim Work Visa
 • Migrant Exploitation Protection Work Visa
 • Skilled Migrant Category Job Search Work Visa
 • Victims of Family Violence Work Visa
 • South Island Contribution Work Visa
 • Work Visa granted under Section 61 (provided the applicant held another eligible visa type within 6 months before being granted a Section 61 visa)
 • Some Critical Purpose Visitor Visas (CPVV):
  • Critical health workers for longer term roles (6 months or longer), and
  • Other critical workers for long term roles (more than 6 months).

Vợ/ chồng, con phụ thuộc sống ở bên ngoài New Zealand có thể nộp đơn chung với người ở New Zealand.

Quy trình nộp hồ sơ

Chương trình visa thường trú mới New Zealand 2021 nhận đơn làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ ngày 01/12/2021 cho một số ứng viên đủ điều kiện, giai đoạn 2 từ ngày 01/2/2022 cho ứng viên còn lại.

Tất cả đơn phải nộp trước ngày 31/07/2022. Đơn sẽ được xử lý trong vòng 12 tháng.

Tóm lại, đại dịch làm ảnh hưởng đến thị trường lao động thế giới. Để duy trì nhân lực cho kinh tế, các quốc gia thực hiện nhiều chương trình giữ chân nguồn lao động kỹ năng cao. New Zealand là một trong số đó với chương trình New 2021 resident visa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *