Canada nằm phía trên Mỹ, điểm đến của du học sinh và gia đình trẻ Việt Nam. Ngày càng nhiều người Việt đến Canada nên nhu cầu tìm hiểu, làm thủ tục, xin visa Canada ngày càng nhiều. Trong khuôn khổ trang web này, chúng tôi cung cấp những thông tin được hiều người quan tâm nhất.

Dưới đây là một số thông tin các loại thủ tục, thị thực đến Canada tiêu biểu. Thủ tục, chương trình cụ thể mời bạn liên hệ số điện thoại ở cuối bài viết này.

Thủ tục giấy tờ

Làm tại Việt Nam

Visa đến Canada

Thường trú nhân Canada

Thường trú nhân Canada, tức người nước ngoài được phép sinh sống lâu dài ở Canada, được hưởng quyền lợi tương tự như công dân Canada ngoài quyền cho công dân - quyền bầu cử, ứng cử.

Thường trú nhân sinh sống ở Canada được cấp thẻ thường trú, gọi là PR Card. Thẻ này được dùng để ra vào Canada, có giá trị 5 năm. Thẻ PR Card phải gia hạn trước khi hết hạn, chỉ được gia hạn khi đang ở Canada. Thẻ PR Card hết hạn không đồng nghĩa với việc mất tư cách thường trú, mà chỉ ảnh hưởng đến việc ra khỏi Canada và nhập cảnh trở lại.

Thường trú nhân Canada trú nhân cần phải có mặt tại Canada ít nhất 730 ngày (2 năm)/ 5 năm để duy trì tình trạng thường trú. 730 ngày này không cần phải liên tục. Thường trú nhân Canada ở ngoài Canada trong khi thẻ PR card hết hạn phải xin PRTD (Permanent Resident Travel Document) để quay lại Canada. Khi xin PRTD cần phải chứng minh thời gian có mặt ở Canada như trên.

Nhập quốc tịch Canada

Đối với trẻ em, con của công dân Canada được sinh ra tại Việt Nam

Con của công dân Canada được sinh ra tại Việt Nam có thể nhập quốc tịch Canada theo cha, mẹ. Thủ tục cần làm đó là xin giấy chứng nhận quốc tịch (Canadian citizenship certificate). Có giấy chứng nhận quốc tịch thì có thể xin hộ chiếu Canada. Có hộ chiếu Canada được phép nhập cảnh Canada, không cần visa (visa chỉ cấp cho người nước ngoài, không cấp cho công dân).

Đối với thường trú nhân Canada

Điều kiện để nhập quốc tịch Canada:

 • Là thường trú nhân
 • Sống ở Canada 3 năm trong 5 năm gần nhất
 • Có khai thuế
 • Thi đậu bài thi quốc tịch (quyền, trách nhiệm, kiến thức về Canada)
 • Chứng minh kỹ năng ngôn ngữ

3 năm trong 5 năm trước ngày nộp đơn được tính như thế này: Phải có mặt tại Canada ít nhất 1,095 ngày trong vòng 5 năm trước ngày nộp đơn nhập quốc tịch.

 • Chỉ 5 năm trước ngày nộp đơn mới dùng được tính
 • Mỗi ngày có mặt tại Canada với tình trạng cư trú tạm thời trước khi trở thành thường trú nhân được tính 1/2 ngày (tối đa 365 ngày)
 • Mỗi ngày có mặt tại Canada sau khi trở thành thường trú nhân được tính 1 ngày.
 • Thời gian ở Canada nhưng bị tạm giam không được tính.

Như vậy, ít nhất phải trở thành PR Canada 2 năm mới có thể nhập quốc tịch Canada.

Ví dụ 1: Nguyễn Văn A đến Canada du học ngày 04/04/2016. Trở thành thường trú nhân ngày 04/04/2020.

 • Từ 04/04/2016 - 04/04/2020: Sống ở Canada 4 năm, được tính tối đa 1 năm (365 ngày).
 • Từ ngày 04/04/2020 - 04/04/2022: Sống ở Canada 2 năm, được tính tương đương với thời gian 2 năm
 • Tổng hợp: 1 năm + 2 năm = 3 năm sống ở Canada

-> Đủ thời gian để nộp đơn xin nhập quốc tịch kể từ ngày 04/04/2022.

Ví dụ 2: Trở lại ví dụ trên, nhưng Nguyễn Văn A đến Canada du học ngày 04/04/2019. Ngày trở thành thường trú nhân 04/04/2020. Thời gian du học của bạn là 1 năm, tương đương với 1/2 năm khi dùng để nộp đơn xin quốc tịch. Tức để nộp đơn nhập quốc tịch, Nguyễn Văn A chỉ có thể nộp sau ngày 04/10/2022.