Người có yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (sau đây gọi là ghi chú kết hôn) nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.

Về thủ tục

Ghi chú kết hôn có yếu tố nước ngoài là gì?

Công dân Việt Nam đăng ký kết hôn ở nước ngoài cần làm thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Thủ tục này được gọi là ghi chú kết hôn.

Hiểu nôm na, công dân Việt Nam đã đăng ký kết hôn ở nước ngoài cần làm thủ tục để chính phủ Việt Nam công nhận mối quan hệ đó.

Thủ tục này có thể thực hiện ở Việt Nam hoặc ở cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài.

Ghi chú kết hôn được dùng để làm gì?

Việc ghi chú kết hôn nhằm mục đích:

 • Cơ quan Việt Nam công nhận mối quan hệ vợ chồng giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài có tên trong giấy đăng ký kết hôn nước ngoài.
 • Bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam và trẻ em trong một số trường hợp tranh chấp dân sự.
 • Hoàn tất các thủ tục yêu cầu phải xuất trình giấy đăng ký kết hôn như làm giấy khai sinh cho con, mua bán tài sản, giải quyết tranh chấp,...

Các thức nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp, gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc gửi hồ sơ theo hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Cách thức thực hiện: Người có yêu cầu ghi chú kết hôn trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc ghi chú kết hôn

Nơi nộp hồ sơ: UBND cấp huyện có thẩm quyền

Thời hạn giải quyết: 12 ngày

Thành phần hồ sơ

Giấy tờ phải nộp

 • Tờ khai ghi chú kết hôn theo mẫu (Download)
 • Bản sao giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp(*);
 • Nếu công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì phải nộp Trích lục về việc đã ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn (Trích lục ghi chú ly hôn).
 • Văn bản ủy quyền (được chứng thực) theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc ghi chú kết hôn. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

Giấy tờ phải xuất trình

 • Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu ghi chú kết hôn (giấy tờ tùy thân);
 • Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền (trong giai đoạn chuyển tiếp).

Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.

Kết quả thủ tục

Trích lục ghi chú kết hôn
Trích lục ghi chú kết hôn

Trường hợp không đủ điều kiện làm ghi chú kết hôn

Yêu cầu ghi chú kết hôn bị từ chối trong các trường hợp sau:

 • Việc kết hôn vi phạm điều cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.
 • Công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam.

(*) Bản sao giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp: Giấy tờ này cần phải được hợp pháp hóa tại Bộ Ngoại giao Việt Nam.