Trẻ em được sinh ra tại Việt Nam có cha hoặc mẹ là người Việt Nam còn người kia là người nước ngoài làm khai sinh như thế nào? Bài viết hướng dẫn thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.

Khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Giấy khai sinh là gì?

Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi đăng ký khai sinh.

Nội dung Giấy khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản về cá nhân:

 • Thông tin người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch;
 • Thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú;
 • Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh.

Khai sinh có yếu tố nước ngoài là gì?

Trẻ em được sinh ra trong các trường hợp sau đây phải làm thủ tục khai sinh có yếu tố nước ngoài:

1. Trẻ em được sinh ra tại Việt Nam (Điều 35, Luật Hộ tịch):

 • a) Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch; 
 • b) Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước còn người kia là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;
 • c) Có cha và mẹ là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;
 • d) Có cha và mẹ là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch;

2. Trẻ em được sinh ra ở nước ngoài chưa được đăng ký khai sinh về cư trú tại Việt Nam:

 • a) Có cha và mẹ là công dân Việt Nam;
 • b) Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam.

Khai sinh tên nước ngoài được không?

Theo Điều 16 Luật quốc tịch năm 2014 thì: “Trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài thì có quốc tịch Việt Nam, nếu có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con. Trường hợp trẻ em được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà cha mẹ không thỏa thuận được việc lựa chọn quốc tịch cho con thì trẻ em đó có quốc tịch Việt Nam”.

Khoản 3 Điều 26 Bộ luật dân sự 2015 thì: “Tên của công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam; không đặt tên bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ".

Như vậy, trẻ em sinh ra tại Việt Nam có yếu tố nước ngoài không được đặt tên con theo tiếng nước ngoài. Họ của con có thể xác định theo họ của cha, nhưng tên gọi (bao gồm cả chữ đệm) phải là tên tiếng Việt.

Chọn quốc tịch nước ngoài cho con lúc khai sinh được không?

Theo Điều 16 Luật quốc tịch 2014 được trích dẫn ở trên "Trẻ em có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài thì có quốc tịch Việt Nam". Cha, mẹ cần phải ký văn bản thỏa thuận chọn quốc tịch Việt Nam cho con.

Trường hợp chọn quốc tịch nước ngoài cho con thì làm như thế nào? Lời khuyên không nên chọn quốc tịch nước ngoài cho con khi làm khai sinh Việt Nam, thủ tục rất phức tạp! Bạn có thể nhập quốc tịch nước ngoài cho con sau khi có khai sinh Việt Nam.

Khi sinh bao lâu phải làm giấy?

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho còn thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em.

Đăng ký khai sinh ở đâu?

Thẩm quyền đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài thuộc về Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em.

Cách thức khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài

Cách thực hiện

 • Người có yêu cầu đăng ký khai sinh trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc đăng ký khai sinh;
 • Người thực hiện việc đăng ký khai sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc gửi qua hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Thời hạn giải quyết

Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

Hình thức nộp

Nộp trực tiếp, Nộp trực tuyến và nộp qua bưu điện

Phí, lệ phí

Theo mức thu lệ phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định. 

Thành phần hồ sơ

Giấy tờ phải xuất trình

 • Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký khai sinh;
 • Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký khai sinh.
 • Giấy chứng nhận kết hôn nếu cha, mẹ đã đăng ký kết hôn.
 • Trường hợp trẻ em sinh ra ở nước ngoài, có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam hoặc cha và mẹ đều là công dân Việt Nam, chưa được đăng ký khai sinh ở nước ngoài, về cư trú tại Việt Nam thì xuất trình giấy tờ chứng minh việc trẻ em đã nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam (như: hộ chiếu, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế có dấu xác nhận nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh) và văn bản xác nhận của cơ quan công an có thẩm quyền về việc trẻ em đang cư trú tại Việt Nam.

Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.

Giấy tờ phải nộp

 • Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu.
 • Giấy chứng sinh.
  • Trường hợp không có Giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có văn bản của người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh.
  • Trường hợp trẻ em sinh ra tại nước ngoài thì nộp Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp xác nhận về việc trẻ em được sinh ra ở nước ngoài và quan hệ mẹ - con (nếu có);
 • Trường hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha, mẹ là người nước ngoài thì phải nộp văn bản thỏa thuận của cha, mẹ về việc lựa chọn quốc tịch cho con. Trường hợp cha, mẹ lựa chọn quốc tịch nước ngoài cho con, thì ngoài văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch còn phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước mà trẻ được chọn mang quốc tịch về việc trẻ có quốc tịch phù hợp quy định pháp luật của nước đó.
 • Văn bản ủy quyền (được chứng thực) theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai sinh.

Đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài trường hợp đặc biệt

Đăng ký khai sinh khi cha, mẹ chưa kết hôn

Con của nam, nữ có yếu tố nước ngoài chưa đăng ký kết hôn có thể được đăng ký khai sinh trong 2 trường hợp sau đây:

 • Đăng ký khai sinh không có tên cha: Đăng ký khai sinh khi bố mẹ chưa kết hôn phần khai thông tin người cha bỏ trống. Thông tin về người con gồm họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ. Giấy khai sinh được cấp trong trường hợp con ngoài giá thú phần thông tin của cha để trống.
 • Đăng ký khai sinh có tên cha: Trường hợp chưa kết hôn mà khai sinh có tên cha thì cần tiến hành đồng thời hai thủ tục:
  • Thủ tục nhận cha con có yếu tố nước ngoài
  • Thủ tục đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài

Đăng ký khai sinh cho con tại nơi tạm trú

Cá nhân có thể đăng ký khai sinh cho con tại cơ quan đăng ký hộ tịch nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi đang sinh sống. Nếu xuất trình được giấy tờ chứng minh đang cư trú tại nơi tạm trú thì có thể đăng ký khai sinh cho con.

Đăng ký khai sinh cho con trực tuyến

Đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài trực tuyến được thực hiện tại cổng Dịch vụ công quốc gia https://www.dichvucong.gov.vn 

Lưu ý, tại thời điểm chúng tôi đăng bài viết này không phải tất cả tỉnh thành Việt Nam đều nhận hồ sơ đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài trực tuyến. Trước khi thực hiện khai sinh trực tuyến bạn nên liên hệ chính quyền địa phương để hỏi xem có nộp trực tuyến được không.

Hỏi đáp khai sinh

Đã khai sinh cho con ở nước ngoài giờ về Việt Nam cần khai sinh trong nước?

Đã có khai sinh nước ngoài, chỉ cần làm thủ tục “Ghi chú khai sinh” để được cấp giấy khai sinh Việt Nam.

Dịch vụ làm giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài

Có nhiều dịch vụ nhận làm giấy khai sinh Việt Nam cho con có yếu tố nước hoặc khai sinh nước ngoài tại Việt Nam. Liên hệ để được gợi ý dịch vụ chất lượng.

Chọn quốc tịch Việt Nam cho trẻ sinh ra ở Việt Nam có bố là người nước ngoài có ảnh hưởng gì sau này?

Không. Chọn quốc tịch Việt Nam để đơn giản thủ tục làm khai sinh. Sau khi có giấy khai sinh Việt Nam tiến hành làm khai sinh hoặc thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài.


Tổng kết, trên đây là toàn bộ nội dung nói về đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng để lại dưới comment để được giải đáp.