Giấy tờ quan trọng ghi lại sự ra đời của một người đó là Giấy khai sinh. Cha mẹ cần phải tiến hành thủ tục làm giấy khai sinh cho con ở chính quyền địa phương theo đúng pháp luật. Nội dung sau đây hướng dẫn thủ tục làm giấy khai sinh cho con tại Việt Nam.

Cơ bản

Giấy khai sinh là gì?

Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi đăng ký khai sinh.

Nội dung Giấy khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản về cá nhân:

 • Thông tin người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch;
 • Thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú;
 • Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh.

Khi sinh bao lâu phải làm giấy?

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho còn thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em.

Đăng ký khai sinh ở đâu?

Thẩm quyền đăng ký khai sinh thuộc về Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh.

Trường hợp đăng ký khai sinh con có yếu tố nước ngoài thẩm quyền thuộc về UBND cấp huyện ← Xem hướng dẫn

Bản chính Giấy khai sinh được cấp mấy bản?

Bản chính giấy khai sinh chỉ được cấp 1 bản, bản sao được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh.

Mất giấy khai sinh có làm lại có làm lại được không?

Trường hợp mất bản chính chỉ được cấp lại bản trích lục giấy khai sinh.

Trường hợp mất bản sao, công dân có thể yêu cầu cán bộ hộ tịch sao thêm nhiều bản khác.

Đăng ký khai sinh cho con

Cách thức thực hiện

 • Người có yêu cầu đăng ký khai sinh trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc đăng ký khai sinh;
 • Người thực hiện việc đăng ký khai sinh có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc gửi hồ sơ theo hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Thời hạn giải quyết

Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

Hình thức nộp

Nộp trực tiếp, Nộp trực tuyến và nộp qua bưu điện

Phí, lệ phí

 • Đối với trường hợp đăng ký khai sinh không đúng hạn: theo mức thu lệ phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định. 
 • Miễn lệ phí đối với trường hợp khai sinh đúng hạn, người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

Thành phần hồ sơ

Giấy tờ phải xuất trình

 • Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký khai sinh (Bản chính)
 • Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để chứng minh thẩm quyền đăng ký khai sinh; trường hợp cha, mẹ của trẻ đã đăng ký kết hôn thì phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn (trong giai đoạn chuyển tiếp) (Bản chính)

Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên

Giấy tờ phải nộp

 • Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu (Tải tờ khai).
 • Bản chính Giấy chứng sinh; trường hợp không có Giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh.
 • Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì phải có biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập.
 • Trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có văn bản xác nhận của cơ sở y tế đã thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản cho việc mang thai hộ.
 • Văn bản ủy quyền (được chứng thực) theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai sinh.

Lưu ý: Đối với giấy tờ nộp, xuất trình

+ Trường hợp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu xuất trình bản chính; nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký vào bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không được yêu cầu người đi đăng ký nộp bản sao giấy tờ đó.

+ Đối với giấy tờ xuất trình khi đăng ký hộ tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu với thông tin trong tờ khai, chụp lại hoặc ghi lại thông tin để lưu trong hồ sơ và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu nộp bản sao hoặc bản chụp giấy tờ đó.

+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp.

- Trường hợp người đi đăng ký khai sinh cho trẻ em là ông, bà, người thân thích khác thì không phải có văn bản ủy quyền của cha, mẹ trẻ em, nhưng phải thống nhất với cha, mẹ trẻ em về các nội dung khai sinh.

- Trường hợp cho phép người yêu cầu đăng ký hộ tịch lập văn bản cam đoan về nội dung yêu cầu đăng ký hộ tịch thì cơ quan đăng ký hộ tịch phải giải thích rõ cho người lập văn bản cam đoan về trách nhiệm, hệ quả pháp lý của việc cam đoan không đúng sự thật.

Thủ tục khai sinh trong một số trường hợp đặc biệt

Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú

Đăng ký khai sinh khi nam, nữ chưa kết hôn xảy ra theo 2 trường hợp:

 • Đăng ký khai sinh không có tên cha: Đăng ký khai sinh khi bố mẹ chưa kết hôn phần khai thông tin người cha bỏ trống. Thông tin về người con gồm họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ. Giấy khai sinh được cấp trong trường hợp con ngoài giá thú phần thông tin của cha để trống.
 • Đăng ký khai sinh có tên cha: Trường hợp chưa kết hôn mà khai sinh có tên cha thì cần tiến hành đồng thời hai thủ tục:
  • Thủ tục nhận cha con
  • Thủ tục đăng ký khai sinh cho con

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài được thực hiện tại UBND quận/huyện nơi phía Việt Nam có hộ khẩu thường trú.

Đăng ký khai sinh tại nơi tạm trú

Cá nhân có thể đăng ký khai sinh cho con tại cơ quan đăng ký hộ tịch nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi đang sinh sống. Nếu xuất trình được giấy tờ chứng minh đang cư trú tại nơi tạm trú thì có thể đăng ký khai sinh cho con.

Đăng ký khai sinh online

Hiện nay việc đăng ký khai sinh trực tuyến có thể thực hiện qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://www.dichvucong.gov.vn hoặc dịch vụ công tỉnh thành nơi đang cư trú https://dichvucong.tinhthanh.gov.vn (Trong đó "tinhthanh" là tên tỉnh thành).

Ví dụ:

 • https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/ (Thành phố Hồ Chí Minh)
 • https://dichvucong.hanoi.gov.vn/ (Hà Nội)
 • https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn (Bà Rịa - Vũng Tàu)
 • https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/ (Thừa Thiên Huế)
 • https://dichvucong.bacgiang.gov.vn/  (Bắc Giang)

Mẫu Giấy khai sinh

Làm giấy khai sinh
Giấy khai sinh mẫu mới có số định danh cá nhân

Câu hỏi thường gặp

Chưa đăng ký kết hôn có làm giấy khai sinh cho con được không?

Được. Mẹ bé có thể đăng ký khai sinh cho con không có tên cha hoặc có tên cha nếu làm thủ tục khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con.

Làm giấy khai sinh cho con khi chưa đăng ký kết hôn như thế nào?

Làm theo hướng dẫn bên trên. Khi chưa đăng ký kết hôn, khai sinh con có thể chỉ có tên mẹ hoặc gồm tên cha

Đăng ký khai sinh online ở website?

Đăng ký khai sinh online thực hiện tại cổng Dịch vụ công quốc gia www.dichvucong.gov.vn hoặc dịch vụ công tỉnh thành dichvucong.tentinhthanh.gov.vn.

Làm giấy khai khai sinh cho con cần những giấy tờ gì?

Thủ tục đăng ký khai sinh gồm giấy tờ cần phải nộp, giấy tờ cần phải xuất trình được hướng dẫn bên trên.

Mẫu giấy cam đoan làm khai sinh

Mẫu giấy cam đoan làm khai sinh có thể xin ở nơi làm hồ sơ.

Trích lục khai sinh là gì?

Điều 4, Luật Hộ tịch 2014 “Trích lục hộ tịch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Bản chính trích lục hộ tịch được cấp ngay sau khi sự kiện hộ tịch được đăng ký. Bản sao trích lục hộ tịch bao gồm bản sao trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch và bản sao trích lục hộ tịch được chứng thực từ bản chính.

Hiểu đơn giản, trích lục khai sinh là yêu cầu cơ quan nhà nước cấp lại thông tin đăng ký khai sinh lưu trong sổ hộ tịch.

Cha mẹ đăng ký giấy khai sinh cho con cái thì đến cơ quan nào?

Cơ quan giải quyết việc đăng ký khai sinh:
– UBND xã/ phường nơi cha hoặc mẹ cư trú (thường trú hoặc tạm trú).
– UBND quận/ huyện nơi cha hoặc mẹ cư trú trường hợp đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài.

Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài về cư trú tại Việt Nam ở đâu?

Trẻ em đã có khai sinh do nước ngoài cấp cần làm thủ tục Ghi chú khai sinh tại UBND quận huyện để được cấp giấy khai sinh Việt Nam.

Tổng kết, trên đây là toàn bộ nội dung về vấn đề làm thủ tục khai sinh cho con. Nếu bạn còn câu hỏi vui lòng để lại ở comment hoặc liên hệ trực tiếp để được giải đáp.