Thủ tục, di trú và quốc tịch Việt Nam

Thủ tục cho người Việt Nam

Làm tại Việt Nam

 1. Thủ tục làm Giấy khai sinh cho con (Khai sinh)
 2. Thủ tục đăng ký khai sinh cho con có bố là người nước ngoài (Đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài)
 3. Thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân (Xác nhận tình trạng hôn nhân)
 4. Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài (Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài)
 5. Thủ tục làm Lý lịch tư pháp số 2 qua bưu điện (Lý lịch tư pháp số 2)
 6. (Hộ chiếu)
 7. Thủ tục Ghi chú kết hôn có yếu tố nước ngoài (Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài)
 8. Thủ tục Ghi chú ly hôn mới nhất (Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài)
 9. (Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ con)
 10. Thủ tục nhận cha con để làm giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài (Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài)

Làm tại nước ngoài

 1. Xin cấp lại hộ chiếu Việt Nam hết hạn
 2. Thủ tục ghi chú khai sinh
 3. Thủ tục xin thôi quốc tịch Việt Nam

Thủ tục cho người nước ngoài

Làm tại Việt Nam

 1. Thủ tục gia hạn visa cho người nước ngoài
 2. Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài
 3. Thủ tục xin thẻ thường trú cho người nước ngoài
 4. Thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam

Làm tại nước ngoài

 1. Thủ tục xin cấp visa Việt Nam
 2. Thủ tục xin cấp visa 5 năm cho người gốc Việt
 3. Thủ tục xác nhận trình trạng độc thân để kết hôn với người trong nước