Visa du lịch Đài Loan thông thường chỉ có hiệu lực trong 90 ngày, mỗi lần nhập cảnh chỉ được ở tối đa 14 ngày kể từ ngày thứ hai sau nhập cảnh. Những người thuộc các trường hợp sau đây có thể xin visa du lịch hoặc thương vụ Đài Loan có hiệu lực 2 năm, mỗi lần nhập cảnh được ở tối đa 30 ngày:

 • Chủ quản, người phụ trách, giám đốc doanh nghiệp lớn (Visa thương vụ)
 • Trong vòng 5 năm qua đã từng có visa của các nước phát triển như Mỹ,các nước trong khối liên minh Châu Âu,Canada, Nhật Bản, Anh Quốc, Úc, New Zealand (Visa du lịch)
 • Công viên chức trung cao cấp, đại biểu Quốc hội, sĩ quan quân đội cấp cao, công an và nhân viên cục quản lý xuất nhập cảnh v.v...(Visa du lịch)
 • Đã từng học tập tại Đài Loan và đạt được học vị đại học trở lên (Visa du lịch).
 • Đã từng làm việc ở Đài Loan cư trú 2 năm trở lên và không vi phạm pháp luật nước sở tại (không bao gồm lao động, học sinh học ngôn ngữ và hôn phối nước ngoài đã ly hôn).

Giấy tờ cần phải cung cấp theo quy định cho từng đối tượng theo hướng dẫn dưới đây.

Đối tượng 1: Chủ quản, người phụ trách, giám đốc doanh nghiệp lớn (Visa thương vụ)

 1. Giấy phép đăng ký kinh doanh
 2. Giấy báo thuế của công ty hoặc các giấy tờ thủ tục thông quan
 3. Giấy chứng nhận đang làm việc tại công ty và hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm
 4. Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng bản chính và phô tô
 5. Đơn xin visa (điền đầy đủ thông tin và in ra) https://visawebapp.boca.gov.tw (xem Hướng dẫn điền đơn xin visa Đài Loan online)

Đối tượng 2: Trong vòng 5 năm qua đã từng có visa của các nước phát triển như Mỹ,các nước trong khối liên minh Châu Âu,Canada, Nhật Bản, Anh Quốc, Úc, New Zealand (Visa du lịch)

 1. Hộ chiếu có visa của các nước đã nêu trên
 2. Giấy chứng nhận đang làm việc tại công ty và hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm
 3. Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng bản chính và phô tô
 4. Đơn xin visa (điền đầy đủ thông tin và in ra) https://visawebapp.boca.gov.tw (xem Hướng dẫn điền đơn xin visa Đài Loan online)

➢ Lần đầu xin Visa 2 năm nhiều lần cần thêm đặt vé, khách sạn và lịch trình du lịch 

Đối tượng 3: Công viên chức trung cao cấp, đại biểu Quốc hội, sĩ quan quân đội cấp cao, công an và nhân viên cục quản lý xuất nhập cảnh v.v...(Visa du lịch)

 1. Giấy chứng nhận đang làm việc tại công ty và hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm
 2. Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng bản chính và phô tô
 3. Đơn xin visa (điền đầy đủ thông tin và in ra) https://visawebapp.boca.gov.tw (xem Hướng dẫn điền đơn xin visa Đài Loan online)

➢ Lần đầu xin Visa 2 năm nhiều lần cần thêm đặt vé, khách sạn và lịch trình du lịch.

Đối tượng 4: Đã từng học tập tại Đài Loan và đạt được học vị đại học trở lên (Visa du lịch)

 1. Bằng tốt nghiệp
 2. Chứng minh tài chính
 3. Giấy chứng nhận đang làm việc tại công ty và hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm
 4. Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng bản chính và phô tô
 5. Đơn xin visa (điền đầy đủ thông tin và in ra) https://visawebapp.boca.gov.tw (xem Hướng dẫn điền đơn xin visa Đài Loan online)

➢ Lần đầu xin Visa 2 năm nhiều lần cần thêm đặt vé, khách sạn và lịch trình du lịch.

Đối tượng 5: Đã từng làm việc ở Đài Loan cư trú 2 năm trở lên và không vi phạm pháp luật nước sở tại (không bao gồm lao động, học sinh học ngôn ngữ và hôn phối nước ngoài đã ly hôn)

 1. Thẻ cư trú cũ hoặc những giấy tờ chứng minh khác
 2. Chứng minh tài chính 
 3. Giấy chứng nhận đang làm việc tại công ty và hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm
 4. Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng bản chính và phô tô
 5. Đơn xin visa (điền đầy đủ thông tin và in ra) 

➢ Lần đầu xin Visa 2 năm nhiều lần cần thêm đặt vé, khách sạn và lịch trình du lịch.

Nếu đáp ứng một trong những điều kiện nêu trên, và không từng ở Đài Loan quá hạn cư trú hoặc bị từ chối visa thì có thể xin visa thời hạn 2 năm, nhập cảnh nhiều lần vào Đài Loan. Người xin Visa nhiều lần có thời hạn năm, mỗi lần nhập cảnh có thể lưu trú ở Đài Loan 30 ngày. Phí visa làm thường: 100USD, phí visa làm nhanh: 150USD.

Nơi nộp hồ sơ

Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội (Đương đơn từ Huế trở ra)

 • Địa chỉ: Tầng 20A, Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại: (024)-3833-5501
 • Số fax: 84-24-3833-5508
 • Website: http://web.roc-taiwan.org/vn_vi/index.html
 • Email: [email protected] 
 • Thời gian làm việc: Thứ 2 ~ Thứ 6; 08:30 ~ 12:30; 13:30 ~ 17:30

Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh (Đương đơn từ Đà Nẵng trở vào)