Bạn muốn làm thủ tục kết hôn với công dân Pháp, làm khai sinh con của công dân Pháp được sinh ra tại Việt Nam? Bạn muốn xin visa đi Pháp du học, du lịch, đoàn tụ vợ chồng? Bạn có thể tìm thấy những thông tin hữu ích trên trang web này.

Kết hôn, khai sinh, hộ chiếu

Làm tại Việt Nam

Làm tại Pháp

  • Thủ tục gia hạn hộ chiếu Việt Nam tại Pháp
  • Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho con tại Pháp

Visa đi Pháp

  • Visa ngắn hạn
  • Visa dài hạn

Thường trú nhân tại Pháp

Từ kết hôn đến quốc tịch Pháp

Duy trì tình trạng PR

Bao lâu xin nhập quốc tịch Pháp?

Công dân Việt Nam kết hôn với công dân Pháp thì người này có thể cư trú tại Pháp theo một số điều kiện nhất định.

Khi kết hôn với công dân Pháp, bạn có thể xin nhập quốc tịch Pháp khi đủ điều kiện:

  • Đầu tiên, bạn cần phải xin được visa dài hạn (visa de long séjour valant titre séjour/VLS-TS) để đến Pháp. Visa này cho phép bạn sống ở Pháp đến 1 năm.
  • Sau 1 năm cư trú, bạn phải xin thẻ cư trú nhiều năm (carte de sé jour pluriannuelle vie privée et familiale). Thẻ này có giá trị 2 năm.
  • Sau 3 năm cư trú, bạn có thể xin thẻ thường trú (une carte de résident) có giá trị 10 năm.
  • Sau 4 năm kết hôn, bạn có thể xin nhập quốc tịch