Công dân Việt Nam đã ly hôn ở nước ngoài cần làm thủ tục để chính quyền Việt Nam công nhận giấy tờ ly hôn do nước ngoài cấp, thủ tục này gọi là Ghi chú ly hôn.

Về thủ tục

Ghi chú ly hôn là gì?

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài được gọi là Ghi chú ly hôn.

Nói một cách dễ hiểu, công dân Việt Nam đã ly hôn ở nước ngoài làm thủ tục này để cơ quan nhà nước Việt Nam công nhận người này đã ly hôn.

Điều kiện làm ghi chú ly hôn

Bản án, quyết định ly hôn, hủy kết hôn, văn bản thỏa thuận ly hôn đã có hiệu lực pháp luật hoặc giấy tờ khác công nhận việc ly hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp không vi phạm quy định của Luật hôn nhân và gia đình.

Việc ly hôn, hủy kết hôn của công dân Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài giải quyết không thuộc trường hợp có đơn yêu cầu thi hành tại Việt Nam hoặc có đơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam.

Ghi chú ly hôn được dùng để làm gì?

Ghi chú ly hôn thường được dùng để xác nhận tình trạng độc thân.

Giấy tờ xác nhận độc thân thường được dùng cho mục đích kết hôn, mua bán tài sản, vay vốn ngân hàng,...

Thực hiện thủ tục

  • Số lượng bộ hồ sơ: 1 bộ
  • Thời hạn giải quyết: 05 - 10 ngày làm việc
  • Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp
  • Đối tượng thực hiện: Tổ chức hoặc cá nhân
  • Thẩm quyền giải quyết hồ sơ: UBND cấp huyện

Thành phần hồ sơ

Giấy tờ cần nộp

  • Tờ khai ghi chú ly hôn theo mẫu (Download)
  • Bản sao Bản án, quyết định ly hôn/hủy kết hôn, văn bản thỏa thuận ly hôn hoặc giấy tờ khác công nhận việc ly hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đã có hiệu lực pháp luật (*)
  • Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc ghi chú ly hôn. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền

Giấy tờ cần xuất trình

  • Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu ghi chú ly hôn
  • Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền

Kết quả thực hiện

Trích lục ghi chú ly hôn

Tiếp theo...

Người xin ghi chú ly hôn thường sử dụng ghi chú để làm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc thủ tục làm Giấy khai sinh cho con.

(*) Bản sao Bản án, quyết định ly hôn/hủy kết hôn, văn bản thỏa thuận ly hôn hoặc giấy tờ khác công nhận việc ly hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đã có hiệu lực pháp luật: Giấy tờ do nước ngoài cấp cần phải hợp pháp hóa lãnh sự ở Bộ Ngoại giao Việt Nam trước khi có thể sử dụng trong nước.