Hướng dẫn xin visa trường hợp người Đài Loan nhận con nuôi Việt Nam để đưa con từ Việt Nam sang Đài Loan.

Hồ sơ cần nộp

 1. Hộ chiếu bản gốc và bản sao 1 bản còn hạn trên 6 tháng và trên hộ chiếu phải có chữ ký của đương sự (Bản photo hộ chiếu bao gồm mặt hộ chiếu và tất cả các trang visa, dấu xuất nhập cảnh có trên hộ chiếu).
 2. Kê khai đầy đủ mẫu đơn xin visa trên hệ thống mạng 1 bản (kèm 2 tấm ảnh 4x6 nền trắng chụp trong 3 tháng gần nhất), đồng thời đương sự phải ký tên. Địa chỉ website: https://visawebapp.boca.gov.tw (xem Hướng dẫn điền đơn xin visa Đài Loan online).
 3. Bản sao quyết định xét xử dân sự của Tòa án địa phương Đài Loan về việc nhận con nuôi.
 4. Trích lục hộ khẩu Đài Loan có thời hạn trong 3 tháng và có ghi chú việc nhận con nuôi của người Đài Loan bản chính.
 5. Quyết định cho nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi do Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh/thành phố cấp đã được dịch sang tiếng Trung và xác nhận tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại Giao Việt Nam và Văn phòng Đài Bắc (bản chính đối chiếu xong trả lại).
 6. Biên bản giao nhận con nuôi của cha/mẹ đứa trẻ, biên bản này đã được dịch sang tiếng Trung có xác nhận tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại Giao Việt Nam và Văn phòng Đài Bắc(bản chính đối chiếu xong trả lại); Trong trường hợp cha/mẹ đẻ của trẻ đã mất, yêu cầu cung cấp giấy chứng tử của cha/mẹ đứa trẻ, kèm bản dịch tiếng Trung có xác nhận tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại Giao và Văn phòng Đài Bắc(bản chính đối chiếu xong trả lại).
 7. Giấy khai sinh của trẻ được nhận làm con nuôi,kèm bản dịch tiếng Trung có xác nhận tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại Giao và Văn phòng Đài Bắc (bản chính đối chiếu xong trả lại).
 8. Bản sao giấy kết hôn của cha/mẹ trẻ được nhận làm con nuôi và người Đài Loan đã được xác nhận lãnh sự tại Văn phòng Đài Bắc.
 9. Trẻ 6 tuổi trở lên phải cung cấp giấy khám sức khỏe có hiệu lực trong 3 tháng, khám tại bệnh viện do Văn Phòng Đài Bắc chỉ định (xem Danh sách bệnh viện khám sức khỏe Đài Loan).
 10. Lệ phí: Phí làm thường $ 50 đô la Mỹ (sau 5 ngày làm việc); Phí làm nhanh $75 đô la Mỹ (sau 2 ngày làm việc).
 11. Căn cứ theo điều khoản thứ 5 quy định về điều lệ thi hành cấp visa cho hộ chiếu người nước ngoài, Văn phòng Đài Bắc được quyền yêu cầu phỏng vấn đương sự hoặc yêu cầu đương sự cung cấp những chứng từ hồ sơ có liên quan khác trong quá trình thụ lý hồ sơ của đương sự.

Nơi nộp hồ sơ

Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội (Đương đơn từ Huế trở ra)

 • Địa chỉ: Tầng 20A, Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại: (024)-3833-5501
 • Số fax: 84-24-3833-5508
 • Website: http://web.roc-taiwan.org/vn_vi/index.html
 • Email: [email protected] 
 • Thời gian làm việc: Thứ 2 ~ Thứ 6; 08:30 ~ 12:30; 13:30 ~ 17:30

Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh (Đương đơn từ Đà Nẵng trở vào)