Để nộp hồ sơ xin visa du học, du lịch, lao động tại Đài Loan đương đơn phải điền đơn xin visa online. Sau khi điền đơn, bạn cần phải in ra giấy và đem đi nộp cùng với những giấy tờ khác.

Nội dung đơn xin visa Đài Loan gồm các phần

 1. Travel Details:
 2. Applicant's Details: Thông tin đương đơn
 3. Applicant's Passport Details: Thông tin hộ chiếu
 4. Contact Details: Thông tin liên lạc
 5. About Travel Details: Thông tin về chuyến đi
 6. Application Questions: Câu hỏi nộp đơn
 7. Where You Will Be Applying For Your Visa: Nơi nộp hồ sơ xin visa
 8. General Visa Verification: Mã hồ sơ
 9. General Visa: Loại visa

Điền đơn xin visa Đài Loan online theo hướng dẫn dưới đây.

Bước 1. Truy cập website của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Đài Loan

Đương đơn xin visa đi Đài Loan truy cập địa chỉ địa sau đây:

https://visawebapp.boca.gov.tw/BOCA_EVISA/

Nhấp Confirm & Continue để bắt đầu.

Chấp nhận điều kiện để bắt đầu điền đơn
Hình 1. Chấp nhận điều kiện

Bước 2. Chọn loại visa dự định nộp hồ sơ

Chọn loại visa dự định nộp hồ sơ sau đó nhấp vào New

 • General Visa Applications: Đơn xin visa chung
 • Foreign Labor Visa Applications: Đơn xin visa lao động
 • eVisa Applications: Đơn xin visa điện tử.
Chọn loại visa để nộp hồ sơ
Hình 2. Chọn loại visa để nộp hồ sơ

Bước 3. Điền đơn

Phần 1. Travel Details (Chi tiết chuyến đi): Phần này điền thông tin về loại visa mà bạn dự định đi.

 • Nationality: VIET NAM, SOCIALIST REPUBLIC OF(越南)
 • Duration of Stay: Thời gian lưu trú
  • 1-180 days: 1-180 ngày
  • above 180 days: trên 180 ngày
 • Purpose of Travel: Chọn mục đích chuyến đi phù hợp
  • 1-180 days
   • Tourism: Du lịch
   • Business: Công tác
   • Investment inspection: Nghiên cứu đầu tư
   • Attending Conference / Exhibition: Hội nghị / Triển lãm
   • Investment: Đầu tư
   • Foreign Student (Full-time PhD, Master's Bachelor's program, or senior high school Students and below: Sinh viên toàn thời gian
   • Foreign Student (exchange students): Sinh viên (trao đổi)
   • Overseas Chinese Students: Sinh viên Hoa kiều
   • Internship: Thực tập
   • Academic exchange (including visiting scholar): Trao đổi
   • Studying Religious Doctrine: Học giáo lý
   • Studying Chinese: Học tiếng Hoa
   • Attending Training Courses: Tham gia khóa đào tạo
   • Employment: Lao động
   • Employment-Seeking: Tìm việc
   • Visiting Relatives: Thăm thân
   • Religious Work: Lao động tôn giáo
   • Volunteer: Tình nguyện
   • Medical Treatment Purpose: Điều trị y tế
   • Visiting: Du lịch
   • Invited by ROC (Taiwan) government: Theo lời mời Chính phủ Đài Loan
   • Others: Mục đích khác
  • above 180 days
   • Trên 180 ngày
   • Investment: Đầu tư
   • Foreign Student (Full-time PhD, Master's Bachelor's program, or senior high school Students and below: Sinh viên (hệ chính quy)
   • Foreign Student (exchange students): Sinh viên (trao đổi)
   • Overseas Chinese Students: Sinh viên Hoa kiều
   • Internship: Thực tập
   • Academic exchange (including visiting scholar): Trao đổi
   • Studying Religious Doctrine: Học giáo lý
   • Studying Chinese: Học tiếng Hoa
   • Employment: Làm việc
   • Joining Family (Foreign Spouses): Đoàn tụ (vợ chồng)
   • Joining Family (Minors Under Age 20): Đoàn tụ (trẻ dưới 20)
   • Religious Work: Lao động tôn giáo
   • Entrepreneur: Doanh nghiệp
   • Volunteer: Xung phong
   • Officers of foreign embassies/missions in Taiwan: Nhân viên ngoại giao
   • Others: Khác
Chi tiết chuyến đi
Hình 3. Chi tiết chuyến đi

Phần 2. Applicant's Details (Thông tin đương đơn): Thông tin cá nhân của đương đơn

Thông tin đương đơn xin visa
Hình 4. Thông tin đương đơn

Phần 3. Applicant's Passport Details (Thông tin hộ chiếu): Thông tin về hộ chiếu

Thông tin hộ chiếu
Hình 5. Thông tin hộ chiếu

Phần 4. Contact Details (Thông tin liên lạc): Thông tin liên lạc

Hình 6. Thông tin liên lạc

Phần 5. About Travel Details (Thông tin về chuyến đi): Phần này hiện khác nhau tùy theo mục đích chuyến đi. Hình ảnh bên dưới mình họa thông tin khi nộp đơn xin visa du học.

Hình 8. Thông tin về chuyến đi

Phần 6. Application Question (Câu hỏi nộp đơn):

Trả lời câu hỏi
Hình 9. Trả lời câu hỏi

Phần 7. Where You Will Be Applying For Your Visa (Nơi nộp hồ sơ xin visa):

Chọn nơi nộp hồ sơ
Hình 10. Chọn nơi nộp hồ sơ

Phần 8. General Visa Verification (Mã hồ sơ): Kiểm tra nộp hồ sơ

Hình 11. Nộp hồ sơ

Phần 9. General Visa (Thông tin visa): Mã hồ sơ

In đơn xin visa
Hình 12. In đơn

Lưu ý khi điền hồ sơ Đài Loan online

 • Sau khi điền đơn xin visa bạn chỉ có 1 tháng để nộp hồ sơ giấy ở Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc để xin visa. Nếu không nộp hồ sơ đơn sẽ bị xóa phải điền lại.
 • Đơn xin visa Đài Loan online một khi đã submit thì không được sửa thông tin. Muốn thay đổi thông tin bạn chỉ có thể tạo đơn mới.
 • Sau khi điền xong nhấn Print PDF để lưu thành tệp tin PDF sau đó in ra giấy để nộp.
 • Ghi lại số đơn xin visa [Application No.] đề phòng mất tệp tin PDF có cái để in mà không cần điền lại.

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn điền đơn xin visa Đài Loan online, bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng comment phía dưới để nhận được giải đáp.