Thủ tục nhận cha con để làm giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài dành cho cặp đôi bạn gái người Việt Nam và bạn trai nước ngoài chưa kết hôn. Theo thủ tục này, cặp đôi có thể làm khai sinh con con có tên mẹ và cha.

Cha làm giấy khai sinh cho con ngoài giá thú

Thủ tục nhận cha con để làm giấy khai sinh là gì?

Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam cần phải làm khai sinh trong vòng 60 ngày.

Cặp đôi đã chưa kết hôn, khi làm khai sinh chỉ có tên mẹ. Trong trường hợp có tên cha và mẹ thì cần phải làm 2 thủ tục: Đăng ký khai sinh cho conĐăng ký nhận cha, mẹ, con.

Hai thủ tục này có thể tiến hành đồng thời nên thường được gọi là "Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con" tiến hành tại UBND cấp xã.

Trường hợp cha của bé là người nước ngoài thì thủ tục này được gọi là "Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài" tiến hành tại UBND cấp huyện.

Phạm vi bài viết này chỉ đề cập đến việc làm khai sinh giữa cho con của gặp đôi mẹ người Việt Nam và cha người nước ngoài, cặp đôi chưa đăng ký kết hôn.

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 • Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc
 • Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân
 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ là công dân Việt Nam thực hiện đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con mà một bên có yêu cầu là người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài.
 • Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
 • Kết quả thực hiện TTHC: Giấy khai sinh, Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con.
 • Lệ phí: 
  • Đăng ký khai sinh: 70.000 đồng;
  • Đăng ký nhận cha, mẹ, con: 1.200.000 đồng.

Thành phần hồ sơ

Giấy tờ phải nộp

 • Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu (Download).
 • Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu (Download).
 • Giấy chứng sinh.
  • Trường hợp không có Giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có văn bản của người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh.
  • Trường hợp trẻ em sinh ra tại nước ngoài thì nộp Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp xác nhận về việc trẻ em được sinh ra ở nước ngoài và quan hệ mẹ - con nếu có;
 • Trường hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha, mẹ là người nước ngoài thì phải nộp văn bản thỏa thuận của cha, mẹ về việc lựa chọn quốc tịch cho con (Download). Trường hợp cha, mẹ lựa chọn quốc tịch nước ngoài cho con, thì ngoài văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch còn phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nước mà trẻ được chọn mang quốc tịch về việc trẻ có quốc tịch phù hợp quy định của pháp luật nước đó.
 • Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, con hoặc quan hệ mẹ, con gồm một trong các giấy tờ, tài liệu sau đây:
  • Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.
  • Trường hợp không có chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con nêu trên thì phải có văn bản cam đoan của các bên nhận cha, mẹ, con, có ít nhất hai người làm chứng về mối quan hệ cha, mẹ, con.
 • Trường hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài hoặc giữa người nước ngoài với nhau thì người nước ngoài phải nộp bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu để chứng minh về nhân thân.

Giấy tờ phải xuất trình

 • Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con;
 • Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký khai sinh, nhận cha, mẹ, con (trong giai đoạn chuyển tiếp).
 • Trường hợp trẻ em sinh ra ở nước ngoài, có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam hoặc cha và mẹ đều là công dân Việt Nam, chưa được đăng ký khai sinh ở nước ngoài, về cư trú tại Việt Nam thì xuất trình giấy tờ chứng minh việc trẻ em đã nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam (như: hộ chiếu, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế có dấu xác nhận nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh) và văn bản xác nhận của cơ quan công an có thẩm quyền về việc trẻ em đang cư trú tại Việt Nam.

Lưu ý đối với giấy tờ nộp, xuất trình

Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc xác nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi thường gặp

Có con với bạn trai người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa đăng ký kết hôn có làm giấy khai sinh được không?

Được. Có 2 lựa chọn: Giấy khai sinh chỉ có tên mẹ (làm thủ tục đăng ký khai sinh tại UBND cấp xã) hoặc giấy khai sinh có tên cha, mẹ (làm thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp với nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài như hướng dẫn này tại UBND cấp huyện)

Con đã có khai sinh nhưng chỉ có tên mẹ, giờ thêm tên cha người nước ngoài vào được không?

Được. Trước hết làm thủ tục nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài, sau đó làm thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch tại UBND cấp huyện.

Tiếp theo...

Sau khi có giấy khai sinh tiến hành các thủ tục hộ tịch như làm hộ chiếu Việt Nam, CRBA, làm chứng nhận quốc tịch…