Để xin visa sang Đài Loan diện doanh nhân, quý vị cần phải đáp ứng yêu cầu Ủy ban Đầu tư thuộc Bộ Kinh tế Đài Loan.

Cách xin visa diện đầu tư theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao Đài Loan như sau:

Giấy tờ cần nộp

  1. Hộ chiếu bản gốc và bản sao 1 bản còn hạn trên 6 tháng và trên hộ chiếu phải có chữ ký của đương sự (Bản photo hộ chiếu bao gồm mặt hộ chiếu và tất cả các trang visa, dấu xuất nhập cảnh có trên hộ chiếu).
  2. Kê khai đầy đủ mẫu đơn xin visa trên hệ thống mạng 1 bản (kèm 2 tấm ảnh 4×6 nền trắng chụp trong 3 tháng gần nhất), đồng thời đương sự phải ký tên. Địa chỉ website: https://visawebapp.boca.gov.tw (xem Hướng dẫn điền đơn xin visa Đài Loan online)
  3. Đương đơn phải điền mẫu đơn Hướng dẫn Kiểm tra Điều kiện Visa Doanh nhân cho Người nước ngoài (Examination Directions of Entrepreneur Visa Qualification for Foreign Nationals). Việc kiểm tra năng lực của người nộp đơn đối với thị thực Doanh nhân sẽ được tiến hành bởi Ủy ban Đầu tư, Bộ Kinh tế với sự tham vấn của các cơ quan có thẩm quyền trong ngành liên quan khác. Thị thực Doanh nhân sẽ được xem xét sau khi nhận được sự cho phép của Ủy ban Đầu tư, Bộ Kinh tế. Xem mẫu đơn tại đây.
  4. Đương đơn xin visa cư trú sau khi nhập cảnh Đài Loan yêu cầu phải trình bản photo visa và con dấu nhập cảnh.

Nơi nộp hồ sơ

Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội (Đương đơn từ Huế trở ra)

  • Địa chỉ: Tầng 20A, Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Điện thoại: (024)-3833-5501
  • Số fax: 84-24-3833-5508
  • Website: http://web.roc-taiwan.org/vn_vi/index.html
  • Email: [email protected] 
  • Thời gian làm việc: Thứ 2 ~ Thứ 6; 08:30 ~ 12:30; 13:30 ~ 17:30

Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh (Đương đơn từ Đà Nẵng trở vào)