Hộ chiếu Mỹ có thể làm tại Việt Nam. Cơ quan phụ trách làm hộ chiếu là Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội hoặc Lãnh sự quán Mỹ tại Tp.HCM. Những trường hợp sau đây được phép nộp đơn xin cấp hộ chiếu Mỹ tại Việt Nam:

Hộ chiếu Mỹ

Hộ chiếu Mỹ là gì? Hộ chiếu Mỹ là giấy tờ đi lại quốc tế của công dân Mỹ. Giấy tờ này được dùng để xác nhận danh tính của người có tên trên hộ chiếu. Hộ chiếu Mỹ do chính phủ Mỹ cấp cho công dân Mỹ.

Bạn có thể xin cấp hộ chiếu Mỹ ở bên trong nước Mỹ, hoặc xin cấp tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ ở nước ngoài. Trong bài viết này chỉ nói về các trường hợp xin hộ chiếu Mỹ tại Đại sứ quán/ Lãnh sự quán Mỹ ở Việt Nam:

 • Xin cấp hộ chiếu Mỹ lần đầu
 • Xin cấp mới hộ chiếu Mỹ hết hạn
 • Xin cấp mới hộ chiếu Mỹ bị mất

Hộ chiếu Mỹ có thời gian hết hạn. Thời gian hết hạn phụ thuộc vào tuổi của người có tên trên hộ chiếu:

 • 5 năm đối với người dưới 16 tuổi
 • 10 năm đối với người trên 16 tuổi trở lên

Trường hợp nào phải làm passport Mỹ tại Việt Nam?

 • Làm hộ chiếu lần đầu: Con được sinh ra tại Việt Nam có cha, mẹ hoặc cả hai quốc tịch Mỹ. Cha mẹ phải làm hộ chiếu cho con để quay về Mỹ. Trường hợp này thường làm hộ chiếu song song với báo sinh lãnh sự (CRBA). Cha, mẹ và trẻ phải có mặt tại Lãnh sự Mỹ. Trường hợp cha, mẹ vắng mặt, người vắng mặt phải ký một số mẫu đơn ủy quyền.
 • Làm mới hộ chiếu đã hết hạn hoặc bị mất: Công dân Mỹ đang ở Việt Nam nhưng hộ chiếu đã hết hạn hoặc bị thất lạc. Trường hợp này làm hộ chiếu theo quy định thất lạc hoặc hết hạn.

1. Xin cấp hộ chiếu Mỹ lần đầu

Người dưới 16 tuổi xin hộ chiếu Mỹ lần đầu 5 năm

Trẻ em có cha/mẹ hoặc cả hai quốc tịch Mỹ được sinh ra tại Việt Nam phải làm hộ chiếu Mỹ để được đi cùng cha mẹ nhập cảnh Mỹ. Thông thường cha mẹ làm hộ chiếu lần đầu kết hợp với làm khai sinh CRBA.

Một số giấy tờ cần cung cấp để làm hộ chiếu Mỹ lần đầu cho trẻ:

 1. Trẻ phải có mặt cùng cả cha và mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Nếu không có mặt cả hai, người vắng mặt phải nộp đơn DS-3053 đã công chứng chữ ký và nộp kèm giấy tờ nhân thân khi sử dụng để công chứng. Đơn DS-3053 phải được công chứng tại Lãnh sự Mỹ hoặc phòng công chứng địa phương tại Mỹ.
 2. Điền đầy đủ Mẫu đơn DS-11 trên mạng IN đơn đã điền đầy đủ thông tin.  KHÔNG ĐƯỢC KÝ TÊN TRƯỚC.
 3. Giấy tờ tùy thân bản chính còn hiệu lực của cả cha và mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp
 4. Bằng chứng chứng minh quốc tịch Hoa Kỳ của trẻ 
 5. Xuất trình giấy tờ chứng minh mối quan hệ cha/mẹ con
 6. Một tấm hình màu trên nền phông màu trắng (cỡ 5cm x 5cm hoặc 2 inches x 2 inches) mới chụp trong vòng 6 tháng gần đây.
 7. Thanh toán lệ phí bằng tiền mặt đô la Mỹ hoặc thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ.

Người trên 16 tuổi xin hộ chiếu Mỹ lần đầu 10 năm

 1. Đương đơn phải có mặt.
 2. Điền đầy đủ Mẫu đơn DS-11 trên mạng IN đơn đã điền đầy đủ thông tin.  KHÔNG ĐƯỢC KÝ TÊN TRƯỚC. 
 3. Giấy tờ tùy thân bản chính còn hiệu lực
 4. Bằng chứng chứng minh quốc tịch Hoa Kỳ
 5. Một tấm hình màu trên nền phông màu trắng (cỡ 5cm x 5cm hoặc 2 inches x 2 inches) mới chụp trong vòng 6 tháng gần đây.
 6. Đối với đương đơn trên 16 và dưới 18 tuổi: Nếu trên đơn xin hộ chiếu không thể hiện sự đồng thuận của cha mẹ, viên chức lãnh sự có thể yêu cầu nộp thêm văn bản đồng ý được công chứng từ cha hoặc mẹ.
 7. Thanh toán lệ phí bằng tiền mặt đô la Mỹ hoặc thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ

2. Xin cấp mới hộ chiếu Mỹ hết hạn

Người dưới 16 tuổi xin cấp mới hộ chiếu Mỹ 5 năm hết hạn

 1. Trẻ phải có mặt cùng cả cha và mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Nếu không có mặt cả hai, người vắng mặt phải nộp đơn DS-3053 đã công chứng chữ ký và nộp kèm giấy tờ nhân thân khi sử dụng để công chứng. Đơn DS-3053 phải được công chứng tại Lãnh sự Mỹ hoặc phòng công chứng địa phương tại Mỹ.
 2. Nộp hộ chiếu Hoa Kỳ gần nhất (còn hạn hoặc hết hạn).
 3. Điền đầy đủ Mẫu đơn DS-11 trên mạng IN đơn đã điền đầy đủ thông tin. KHÔNG ĐƯỢC KÝ TÊN TRƯỚC. 
 4. Giấy tờ tùy thân bản chính còn hiệu lực của cả cha và mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp
 5. Xuất trình giấy tờ chứng minh mối quan hệ cha/mẹ con
 6. Một tấm hình màu trên nền phông màu trắng (cỡ 5cm x 5cm hoặc 2 inches x 2 inches) mới chụp trong vòng 6 tháng gần đây.
 7. Nộp những hình ảnh cho thấy sự thay đổi diện mạo của trẻ kể từ lần làm hộ chiếu hoặc làm giấy tờ quốc tịch gần nhất.  Hình ảnh phải cho thấy sự giống nhau của trẻ từ hình chụp trong hộ chiếu hoặc giấy tờ quốc tịch gần nhất so với nhận dạng hiện tại của trẻ tại thời điểm nộp hồ sơ.
 8. Đương đơn phải có mặt.
 9. Điền đầy đủ Mẫu đơn DS-11 trên mạng IN đơn đã điền đầy đủ thông tin.  KHÔNG ĐƯỢC KÝ TÊN TRƯỚC. 
 10. Giấy tờ tùy thân bản chính còn hiệu lực
 11. Bằng chứng chứng minh quốc tịch Hoa Kỳ
 12. Một tấm hình màu trên nền phông màu trắng (cỡ 5cm x 5cm hoặc 2 inches x 2 inches) mới chụp trong vòng 6 tháng gần đây.
 13. Đối với đương đơn trên 16 và dưới 18 tuổi: Nếu trên đơn xin hộ chiếu không thể hiện sự đồng thuận của cha mẹ, viên chức lãnh sự có thể yêu cầu nộp thêm văn bản đồng ý được công chứng từ cha hoặc mẹ.
 14. Thanh toán lệ phí bằng tiền mặt đô la Mỹ hoặc thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ

Người trên 16 tuổi xin cấp mới hộ chiếu Mỹ 10 năm hết hạn

 1. Đương đơn phải có mặt.
 2. Nộp hộ chiếu Hoa Kỳ gần nhất (còn hạn hoặc hết hạn).
 3. Điền đầy đủ Mẫu đơn DS-82 nếu hộ chiếu hiện hành có giá trị dài hạn được cấp trong vòng 15 năm qua khi quý vị đã đủ 16 tuổi trở lên, và hộ chiếu quý vị nộp còn trong tình trạng tốt. Nếu không, quý vị hãy điền Mẫu đơn DS-11IN đơn sau khi đã điền đầy đủ thông tin. KHÔNG ĐƯỢC KÝ TÊN TRƯỚC.
 4. Một tấm hình màu trên nền phông màu trắng (cỡ 5cm x 5cm hoặc 2 inches x 2 inches) mới chụp trong vòng 6 tháng gần đây.
 5. Đương đơn phải có mặt.
 6. Điền đầy đủ Mẫu đơn DS-11 trên mạng IN đơn đã điền đầy đủ thông tin.  KHÔNG ĐƯỢC KÝ TÊN TRƯỚC. 
 7. Giấy tờ tùy thân bản chính còn hiệu lực
 8. Bằng chứng chứng minh quốc tịch Hoa Kỳ
 9. Một tấm hình màu trên nền phông màu trắng (cỡ 5cm x 5cm hoặc 2 inches x 2 inches) mới chụp trong vòng 6 tháng gần đây.
 10. Đối với đương đơn trên 16 và dưới 18 tuổi: Nếu trên đơn xin hộ chiếu không thể hiện sự đồng thuận của cha mẹ, viên chức lãnh sự có thể yêu cầu nộp thêm văn bản đồng ý được công chứng từ cha hoặc mẹ.
 11. Thanh toán lệ phí bằng tiền mặt đô la Mỹ hoặc thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ

3. Xin cấp mới hộ chiếu Mỹ bị mất

Người dưới 16 tuổi xin cấp mới hộ chiếu Mỹ 5 năm bị mất

 1. Trẻ phải có mặt cùng cả cha và mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Nếu không có mặt cả hai, người vắng mặt phải nộp đơn DS-3053 đã công chứng chữ ký và nộp kèm giấy tờ nhân thân khi sử dụng để công chứng. Đơn DS-3053 phải được công chứng tại Lãnh sự Mỹ hoặc phòng công chứng địa phương tại Mỹ.
 2. Nộp đơn trình báo công an về việc hộ chiếu bị mất/đánh cấp (kèm bản dịch tiếng Anh). Phải có đơn trình báo công an để xuất cảnh Việt Nam và để thay thế con dấu nhập cảnh Việt Nam do Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh cấp, ngoài ra đơn này cũng khá quan trọng trong việc quý vị muốn xin bồi thường bảo hiểm.
 3. Điền đầy đủ Mẫu đơn DS-11 trên mạng IN đơn đã điền đầy đủ thông tin. KHÔNG ĐƯỢC KÝ TÊN TRƯỚC. 
 4. Điền đầy đủ Mẫu đơn Mẫu đơn DS-64 (PDF-52KB) và IN đơn đã điền đầy đủ thông tin.
 5. Giấy tờ tùy thân bản chính còn hiệu lực của cả cha và mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp (ví dụ Hộ chiếu nước ngoài, Bằng lái xe Hoa Kỳ, Thẻ Quân nhân/Chứng minh thư Hoa Kỳ, Thẻ Xanh).
 6. Bằng chứng chứng minh quốc tịch Hoa Kỳ của trẻ (nếu hoàn cảnh cho phép)
 7. Xuất trình giấy tờ chứng minh mối quan hệ cha/mẹ con (nếu hoàn cảnh cho phép)
 8. Một tấm hình màu trên nền phông màu trắng (cỡ 5cm x 5cm hoặc 2 inches x 2 inches) mới chụp trong vòng 6 tháng gần đây. .
 9. Đương đơn phải có mặt.
 10. Điền đầy đủ Mẫu đơn DS-11 trên mạng IN đơn đã điền đầy đủ thông tin.  KHÔNG ĐƯỢC KÝ TÊN TRƯỚC. 
 11. Giấy tờ tùy thân bản chính còn hiệu lực
 12. Bằng chứng chứng minh quốc tịch Hoa Kỳ
 13. Một tấm hình màu trên nền phông màu trắng (cỡ 5cm x 5cm hoặc 2 inches x 2 inches) mới chụp trong vòng 6 tháng gần đây.
 14. Đối với đương đơn trên 16 và dưới 18 tuổi: Nếu trên đơn xin hộ chiếu không thể hiện sự đồng thuận của cha mẹ, viên chức lãnh sự có thể yêu cầu nộp thêm văn bản đồng ý được công chứng từ cha hoặc mẹ.
 15. Thanh toán lệ phí bằng tiền mặt đô la Mỹ hoặc thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ

Người trên 16 tuổi xin cấp mới hộ chiếu Mỹ 10 năm bị mất

 1. Đương đơn phải có mặt.
 2. Nộp đơn trình báo công an về việc hộ chiếu bị mất/đánh cấp (kèm bản dịch tiếng Anh). Phải có đơn trình báo công an để xuất cảnh Việt Nam và để thay thế con dấu nhập cảnh Việt Nam do Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh cấp, ngoài ra đơn này cũng khá quan trọng trong việc quý vị muốn xin bồi thường bảo hiểm.
 3. Điền đầy đủ Mẫu đơn DS-11 trên mạng IN đơn đã điền đầy đủ thông tin. KHÔNG ĐƯỢC KÝ TÊN TRƯỚC. Lưu ý: Khi điền phần “Emergency Contact”, quý vị sẽ không thể lựa chọn “Country”. Vui lòng điền địa chỉ liên lạc khẩn cấp tại Hoa Kỳ.
 4. Điền đầy đủ Mẫu đơn Mẫu đơn DS-64 (PDF-52KB) và IN đơn đã điền đầy đủ thông tin.
 5. Giấy tờ tùy thân bản chính còn hiệu lực (ví dụ Hộ chiếu nước ngoài, Bằng lái xe Hoa Kỳ, Thẻ Quân nhân/Chứng minh thư Hoa Kỳ, Thẻ Xanh)
 6. Bằng chứng chứng minh quốc tịch Hoa Kỳ (nếu hoàn cảnh cho phép) (ví dụ Khai sinh tại Hoa Kỳ bản chính hoặc bản sao có chứng thực, Giấy Báo sanh Lãnh sự Ngoài nước (FS-240) hoặc Giấy Chứng sinh (FS-1350), Giấy Nhập tịch, Chứng nhận Quốc tịch, hộ chiếu trước đây từng có, hoặc bản sao hộ chiếu vừa bị mất).
 7. Một tấm hình màu trên nền phông màu trắng (cỡ 5cm x 5cm hoặc 2 inches x 2 inches) mới chụp trong vòng 6 tháng gần đây.
 8. Đương đơn phải có mặt.
 9. Điền đầy đủ Mẫu đơn DS-11 trên mạng IN đơn đã điền đầy đủ thông tin.  KHÔNG ĐƯỢC KÝ TÊN TRƯỚC. 
 10. Giấy tờ tùy thân bản chính còn hiệu lực
 11. Bằng chứng chứng minh quốc tịch Hoa Kỳ
 12. Một tấm hình màu trên nền phông màu trắng (cỡ 5cm x 5cm hoặc 2 inches x 2 inches) mới chụp trong vòng 6 tháng gần đây.
 13. Đối với đương đơn trên 16 và dưới 18 tuổi: Nếu trên đơn xin hộ chiếu không thể hiện sự đồng thuận của cha mẹ, viên chức lãnh sự có thể yêu cầu nộp thêm văn bản đồng ý được công chứng từ cha hoặc mẹ.
 14. Thanh toán lệ phí bằng tiền mặt đô la Mỹ hoặc thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ

Câu hỏi thường gặp

Làm hộ chiếu Mỹ mất thời gian bao lâu?

Khoảng 2 tuần.

Lệ phí làm hộ chiếu bao nhiêu?

Lệ phí làm hộ chiếu Mỹ là $135.

Có dịch vụ hỗ trợ làm hộ chiếu Mỹ tại Việt Nam?

Liên hệ dịch vụ chuẩn bị hồ sơ làm hộ chiếu qua số điện thoại bên dưới.