Công dân Mỹ đang ở Việt Nam với hộ chiếu hết hạn có thể làm thủ tục gia hạn mà không cần quay về Mỹ. Để làm thủ tục gia hạn có thể tham khảo hướng dẫn bên dưới.

Gia hạn hộ chiếu Mỹ là gì?

Hộ chiếu Mỹ là giấy tờ mà chính phủ Mỹ cấp cho công dân Mỹ để đi lại quốc tế. Hộ chiếu Mỹ có thời hạn. Công dân Mỹ phải gia hạn hộ chiếu hết hạn hoặc chuẩn bị hết hạn trước khi thực hiện chuyến đi. 

Gia hạn hộ chiếu Mỹ hết hạn thực chất là đổi hộ chiếu Mỹ hết hạn sang hộ chiếu mới có ngày hết hạn mới hơn.

Nếu đang ở Việt Nam mà hộ chiếu Mỹ hết hạn, công dân Mỹ có thể thực hiện gia hạn tại Lãnh sự quán Mỹ ở Tp.HCM hoặc Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội.

Các thuật ngữ cùng nghĩa với "Gia hạn hộ chiếu Mỹ tại Việt Nam":

  • Gia hạn passport Mỹ tại Việt Nam
  • Renew passport Mỹ tại Việt Nam
  • Đổi hộ chiếu Mỹ hết hạn khi đang ở Việt Nam
  • Làm passport Mỹ tại Việt Nam

Thời hạn hộ chiếu Mỹ bao lâu?

Hộ chiếu Mỹ có thời hạn 5 năm hoặc 10 năm phụ thuộc vào tuổi của người mang hộ chiếu:

  • 5 năm đối với người dưới 16 tuổi
  • 10 năm đối với người từ 16 tuổi trở lên
Mẫu hộ chiếu Mỹ
Mẫu hộ chiếu Mỹ theo thiết kế mới

Khi nào cần làm thủ tục gia hạn?

Thông thường để đi lại quốc tế, hộ chiếu phải còn hạn trên 6 tháng. Nếu hộ chiếu Mỹ của bạn còn hạn dưới 6 tháng, hãy làm thủ tục gia hạn trước khi thực hiện chuyến đi.

Việc mang hộ chiếu hết hạn hoặc còn hạn dưới 6 tháng để đi lại có thể bị từ chối xuất nhập cảnh.

Thủ tục gia hạn hộ chiếu Mỹ tại Việt Nam

Bước 1. Đặt lịch hẹn

Để gia hạn hộ chiếu Mỹ tại Việt Nam, bạn cần book lịch hẹn đến Lãnh sự quán Mỹ. Việc book lịch nên thực hiện trước ngày dự định vào Lãnh sự quán Mỹ ít nhất 2 - 4 tuần.

Book lịch hẹn thực hiện qua hệ thống website Mỹ.

Bước 2. Đến Lãnh sự quán Mỹ theo lịch hẹn

Sau khi có lịch hẹn chuẩn bị mẫu đơn, hình passsport Mỹ (5cmx5cm) và lệ phí để vào Lãnh sự Mỹ theo ngày hẹn.

Tại thời điểm bài viết này được đăng, lệ phí hộ chiếu Mỹ là $135.

Bước 3. Nhận hộ chiếu được gửi về nhà qua đường bưu điện

Hộ chiếu sẽ được gửi qua bưu điện về nhà sau ngày đến Lãnh sự Mỹ 2 tuần.

Dịch vụ gia hạn hộ chiếu Mỹ tại Việt Nam

Chúng tôi có thể giúp quý vị gia hạn hộ chiếu Mỹ tại Việt Nam bằng cách:

  • Hỗ trợ lấy lịch hẹn gia hạn hộ chiếu
  • Điền mẫu đơn xin gia hạn hộ chiếu DS-82 hoặc DS-11
  • Hướng dẫn giấy tờ cần chuẩn bị gia hạn hộ chiếu Mỹ

Liên hệ số điện thoại hoặc để lại thông tin bên dưới.