Mỹ
Lịch visa tháng 01/2023: Tháng thứ 16 đứng yên

Lịch visa tháng 01/2023 tiếp tục đứng yên so với tháng 12/2022. Đây là tháng liên tục đứng yên thứ 16 kể từ sau đại dịch tới giờ. Bảo lãnh đi Mỹ diện đoàn tụ gia đình Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 01/2023 Hồ sơ có ngày ưu tiên (priority date) trước ngày ghi […]

Read more
Mỹ
Lịch visa tháng 12/2022: Tháng 15 liên tục đứng yên

Lịch visa tháng 12/2022 tiếp tục đứng yên so với tháng 11/2022. Đây là tháng liên tục đứng yên thứ 15 kể từ sau đại dịch tới giờ. Chi tiết lịch visa tháng 12/2022 ở bên dưới. Bảo lãnh đi Mỹ diện đoàn tụ gia đình Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 12/2022 Hồ sơ […]

Read more
Mỹ
Lịch visa tháng 11/2022: Tiếp tục đứng yên

Bộ Ngoai giao Mỹ đã công bố lịch visa tháng 11/2022 - visa bulletin for November 2022. Theo đó, lịch visa tháng 11/2022 tiếp tục đứng yên như lịch visa tháng 10/2022. Cụ thể: Lịch phỏng vấn visa tháng 11: Tiếp tục đứng yên so với các tháng trước. Đây là tháng thứ 14 liên […]

Read more
Mỹ
Lịch visa tháng 10/2022: Khởi đầu năm tài chính 2023

Bộ Ngoai giao Mỹ đã công bố lịch visa tháng 10/2022. Tháng 10/2022 được xem là tháng khởi đầu tháng năm 2023 theo lịch visa bulletin. Theo đó, lịch visa tháng 10/2022 buồn là không có sự thay đổi nào so với lịch tháng 9/2022, cụ thể: Lịch phỏng vấn visa tháng 10: Tiếp tục […]

Read more
Mỹ
Lịch visa tháng 9/2022: Đứng im

Bộ Ngoai giao Mỹ đã công bố lịch visa tháng 9/2022 sớm hơn rất nhiều so với các tháng trước. Có lẽ một phần tháng 9 là tháng cuối cùng của năm tài khóa 2022. Theo đó, lịch visa tháng 9/2022 không có sự thay đổi nào so với lịch tháng 8/2022, cụ thể: Lịch […]

Read more
Mỹ
Lịch visa tháng 8/2022: Lịch bổ sung tăng tiếp

Theo công bố từ Bộ Ngoai giao Mỹ cho biết lịch visa tháng 8/2022 tiếp tục có sự thay đổi so với tháng 7/2022. Theo đó, lịch bổ sung hồ sơ tiếp tục tăng ở tất các diện hồ sơ bảo lãnh đi Mỹ. Lịch bổ sung tiếp tục tăng cũng cố thêm việc số […]

Read more
Mỹ
Lịch visa tháng 7/2022: Tín hiệu vui đầu tiên

Lịch visa tháng 07/2022 được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố vào giữa tháng 06/2021. Theo đó lịch visa tháng 07/2022 đã xuất hiện tín hiệu vui đầu tiên: Lịch bổ sung hồ sơ tăng ở tất cả các diện. Lịch bổ sung tăng đồng nghĩa với số hồ sơ đủ điều kiện được cấp […]

Read more
Úc
Visa nông nghiệp Úc 2021

Chính phủ Úc vừa công bố một chương trình visa mới dành cho những lao động muốn vào Úc làm việc thời vụ - Visa nông nghiệp Úc 2021. Cập nhật Chương trình visa nông nghiệp Úc (Ngày 4/3/2022) Ngày 4/3/2022, Chính phủ Úc đã công bố thông tin chi tiết về Chương trình visa […]

Read more
Mỹ
Lịch visa tháng 2/2022

Lịch visa tháng 02/2022 được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố vào giữa tháng 01/2021. Theo đó lịch visa tháng 02/2022 tất cả diện bảo lãnh F1, F2A, F2B, F3, F4 tiếp tục đứng yên như các tháng liền trước. Thông tin về lịch visa tháng 02/2022 chi tiết có thể xem bên dưới.. Bảo […]

Read more
Mỹ
Lịch visa tháng 01/2022

Lịch visa tháng 01/2022 được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố vào giữa tháng 12/2021. Theo đó lịch visa tháng 01/2022 tất cả diện bảo lãnh F1, F2A, F2B, F3, F4 tiếp tục đứng yên như các tháng liền trước. Tin vui trong tháng 12/2021, Lãnh sự Mỹ đã bắt đầu phát lại phiếu hẹn […]

Read more