Mỹ
Lịch visa tháng 7/2023: TăngNew!!

Sau khi đứng yên tháng 6/2023, lịch visa tháng 7/2023 đã tăng mạnh mẽ trở lại ở một số diện, đặc biệt lịch mở hồ sơ diện F1 tăng thêm 8 tháng. Đây quả thật là tin vui cho các hồ sơ đi Mỹ hiện đang chờ để xử lý visa. Chi tiết về lịch […]

Read more
Mỹ
Lịch visa tháng 6/2023: Đứng yên

Sau khi tăng vào tháng 5/2023, lịch visa tháng 6/2023 quay lại đứng yên. Đây có lẽ là tin không vui cho những hồ sơ bảo lãnh Mỹ đang đợi visa đáo hạn để được chốt tuổi CSPA hoặc làm 6 bước NVC. Chi tiết lịch visa tháng 6/2023 vui lòng xem bên dưới. Bảo […]

Read more
Mỹ
Lịch visa tháng 5/2023: Tăng và tăng!

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố lịch visa tháng 5/2023 đêm qua theo giờ Việt Nam. Tin vui cho tất cả mọi người là lịch visa tháng 5/2023 tăng so với tháng 4/2023. Đây là tín hiệu vui đầu tiên sau 19 tháng liên tục đứng yên. Bảo lãnh đi Mỹ diện đoàn […]

Read more
Mỹ
Lịch visa tháng 4/2023: F2A có sự thay đổi

Lịch visa tháng 4/2023 tiếp tục đứng yên so với tháng 3/2023, ngoại trừ có sự thay đổi ở diện F2A bị lùi về ngày 08/09/2020. Tất cả các diện hồ sơ còn lại đứng yên, tháng thứ 19 đứng yêu kể từ lúc đại dịch covid-19 đến giời. Bảo lãnh đi Mỹ diện đoàn […]

Read more
Mỹ
Lịch visa tháng 3/2023: Tháng thứ 18 đứng yên

Lịch visa tháng 3/2023 tiếp tục đứng yên so với tháng 02/2023. Đây là tháng liên tục đứng yên thứ 18 kể từ sau đại dịch đến giờ. Bảo lãnh đi Mỹ diện đoàn tụ gia đình Lịch visa tháng 3/2023: Lịch phỏng vấn Hồ sơ có ngày ưu tiên (priority date) trước ngày ghi […]

Read more
Mỹ
Lịch visa tháng 02/2023: Tháng thứ 17 đứng yên

Lịch visa tháng 02/2023 tiếp tục đứng yên so với tháng 01/2023. Đây là tháng liên tục đứng yên thứ 17 kể từ sau đại dịch tới giờ. Bảo lãnh đi Mỹ diện đoàn tụ gia đình Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 02/2023 Hồ sơ có ngày ưu tiên (priority date) trước ngày ghi […]

Read more
Mỹ
Lịch visa tháng 01/2023: Tháng thứ 16 đứng yên

Lịch visa tháng 01/2023 tiếp tục đứng yên so với tháng 12/2022. Đây là tháng liên tục đứng yên thứ 16 kể từ sau đại dịch tới giờ. Bảo lãnh đi Mỹ diện đoàn tụ gia đình Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 01/2023 Hồ sơ có ngày ưu tiên (priority date) trước ngày ghi […]

Read more
Mỹ
Lịch visa tháng 12/2022: Tháng 15 liên tục đứng yên

Lịch visa tháng 12/2022 tiếp tục đứng yên so với tháng 11/2022. Đây là tháng liên tục đứng yên thứ 15 kể từ sau đại dịch tới giờ. Chi tiết lịch visa tháng 12/2022 ở bên dưới. Bảo lãnh đi Mỹ diện đoàn tụ gia đình Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 12/2022 Hồ sơ […]

Read more
Mỹ
Lịch visa tháng 11/2022: Tiếp tục đứng yên

Bộ Ngoai giao Mỹ đã công bố lịch visa tháng 11/2022 - visa bulletin for November 2022. Theo đó, lịch visa tháng 11/2022 tiếp tục đứng yên như lịch visa tháng 10/2022. Cụ thể: Lịch phỏng vấn visa tháng 11: Tiếp tục đứng yên so với các tháng trước. Đây là tháng thứ 14 liên […]

Read more
Mỹ
Lịch visa tháng 10/2022: Khởi đầu năm tài chính 2023

Bộ Ngoai giao Mỹ đã công bố lịch visa tháng 10/2022. Tháng 10/2022 được xem là tháng khởi đầu tháng năm 2023 theo lịch visa bulletin. Theo đó, lịch visa tháng 10/2022 buồn là không có sự thay đổi nào so với lịch tháng 9/2022, cụ thể: Lịch phỏng vấn visa tháng 10: Tiếp tục […]

Read more