New Zealand
Visa thường trú mới New Zealand 2021

Thêm một bất ngờ nữa về thị trường lao động tay nghề toàn cầu giữa đại dịch Covid-19. Mới đây chính phủ New Zealand đã công bố chương trình thị thực thường trú dành cho những người hiện đang làm việc tạm thời ở New Zealand. Thị thường thường trú, resident visa, tức là "thẻ […]

Read more