Lịch visa tháng 8/2022: Lịch bổ sung tăng tiếp

Theo công bố từ Bộ Ngoai giao Mỹ cho biết lịch visa tháng 8/2022 tiếp tục có sự thay đổi so với tháng 7/2022. Theo đó, lịch bổ sung hồ sơ tiếp tục tăng ở tất các diện hồ sơ bảo lãnh đi Mỹ.

Lịch bổ sung tiếp tục tăng cũng cố thêm việc số hồ sơ chờ giảm đi, cần hồ sơ kế tiếp thế chỗ vào!

Tuy nhiên lịch phỏng vấn vẫn tiếp tục đứng yên như các tháng trước, chi tiết có thể xem bên dưới.

Bảo lãnh đi Mỹ diện đoàn tụ gia đình

  • Diện ưu tiên 1: (F1) Con độc thân của công dân Mỹ: 23,400 cộng số visa chưa sử dụng diện ưu tiên 4.
  • Diện ưu tiên 2: Vợ và con, con độc thân của thường trú nhân: 114,200, cộng với số visa (nếu có) mà mức ưu tiên gia đình vượt qua 226,000, cộng với số visa chưa sử dụng diện ưu tiên 1:
    • A. (F2A) Vợ và con của thường trú nhân:  77% số visa của diện ưu tiên 2, trong đó mỗi quốc gia không vượt quá 75%;
    • B. (F2B) Con độc thân của thường trú nhân (trên 21 tuổi):  23% số visa của diện ưu tiên 2.
  • Diện ưu tiên 3: (F3) Con đã lập gia đình của công dân Mỹ:  23,400, cộng với số visa chưa sử dụng của diện ưu tiên 1 và 2.
  • Diện ưu tiên 4: (F4) Anh chị em của công dân Mỹ:  65,000, cộng với số visa chưa sử dụng của diện ưu tiên 3.

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 8/2022

Hồ sơ có ngày ưu tiên (priority date) trước ngày ghi trong lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 8/2022 dưới đây được lên lịch phỏng vấn hoặc chốt tuổi CSPA của con "ăn theo".

Diện hồ sơTháng 07Tháng 8Thay đổi (Ngày)
F101/12/201401/12/20140
F2ACCCurrent
F2B22/09/201522/09/20150
F322/11/200822/11/20080
F422/03/200722/03/20070
Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 8/2022

Lịch bổ sung hồ sơ xin visa Mỹ tháng 8/2022

Hồ sơ có ngày ưu tiên (priority date) trước ngày ghi trong lịch bổ sung tháng 08/2022 dưới đây chuẩn bị giấy tờ, đóng tiền để đi phỏng vấn.

Diện hồ sơTháng 7Tháng 8Thay đổi (Ngày)
F101/07/201608/08/201638
F2ACCC
F2B01/10/201601/01/201792
F301/10/200908/11/200938
F408/11/200715/12/200737
Lịch bổ sung hồ sơ xin visa Mỹ tháng 8/2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *