Lịch visa tháng 7/2022: Tín hiệu vui đầu tiên

Lịch visa tháng 07/2022 được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố vào giữa tháng 06/2021. Theo đó lịch visa tháng 07/2022 đã xuất hiện tín hiệu vui đầu tiên: Lịch bổ sung hồ sơ tăng ở tất cả các diện.

Lịch bổ sung tăng đồng nghĩa với số hồ sơ đủ điều kiện được cấp visa bắt đầu giảm đi, cần hồ sơ kế tiếp thế chỗ vào!

Tuy nhiên lịch phỏng vấn vẫn tiếp tục đứng yên như các tháng trước, chi tiết có thể xem bên dưới..

Bảo lãnh đi Mỹ diện đoàn tụ gia đình

  • Diện ưu tiên 1: (F1) Con độc thân của công dân Mỹ: 23,400 cộng số visa chưa sử dụng diện ưu tiên 4.
  • Diện ưu tiên 2: Vợ và con, con độc thân của thường trú nhân: 114,200, cộng với số visa (nếu có) mà mức ưu tiên gia đình vượt qua 226,000, cộng với số visa chưa sử dụng diện ưu tiên 1:
    • A. (F2A) Vợ và con của thường trú nhân:  77% số visa của diện ưu tiên 2, trong đó mỗi quốc gia không vượt quá 75%;
    • B. (F2B) Con độc thân của thường trú nhân (trên 21 tuổi):  23% số visa của diện ưu tiên 2.
  • Diện ưu tiên 3: (F3) Con đã lập gia đình của công dân Mỹ:  23,400, cộng với số visa chưa sử dụng của diện ưu tiên 1 và 2.
  • Diện ưu tiên 4: (F4) Anh chị em của công dân Mỹ:  65,000, cộng với số visa chưa sử dụng của diện ưu tiên 3.

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 07/2022

Hồ sơ có ngày ưu tiên (priority date) trước ngày ghi trong lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 07/2022 dưới đây được lên lịch phỏng vấn hoặc chốt tuổi CSPA của con "ăn theo".

Diện hồ sơTháng 06Tháng 07Thay đổi (Ngày)
F101/12/201401/12/20140
F2ACCCurrent
F2B22/09/201522/09/20150
F322/11/200822/11/20080
F422/03/200722/03/20070

Lịch bổ sung hồ sơ xin visa Mỹ tháng 7/2022

Hồ sơ có ngày ưu tiên (priority date) trước ngày ghi trong lịch bổ sung tháng 07/2022 dưới đây chuẩn bị giấy tờ, đóng tiền để đi phỏng vấn.

Diện hồ sơTháng 06Tháng 07Thay đổi (Ngày)
F115/05/201601/07/201647
F2A01/06/202101/07/202230
F2B22/09/201601/10/20169
F322/08/200901/10/200940
F401/10/200708/11/200738

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *