Lịch visa tháng 6/2023: Đứng yên

Sau khi tăng vào tháng 5/2023, lịch visa tháng 6/2023 quay lại đứng yên. Đây có lẽ là tin không vui cho những hồ sơ bảo lãnh Mỹ đang đợi visa đáo hạn để được chốt tuổi CSPA hoặc làm 6 bước NVC. Chi tiết lịch visa tháng 6/2023 vui lòng xem bên dưới.

Bảo lãnh đi Mỹ diện đoàn tụ gia đình

  • Diện ưu tiên 1: (F1) Con độc thân của công dân Mỹ: 23,400 cộng số visa chưa sử dụng diện ưu tiên 4.
  • Diện ưu tiên 2: Vợ và con, con độc thân của thường trú nhân: 114,200, cộng với số visa (nếu có) mà mức ưu tiên gia đình vượt qua 226,000, cộng với số visa chưa sử dụng diện ưu tiên 1:
    • A. (F2A) Vợ và con của thường trú nhân:  77% số visa của diện ưu tiên 2, trong đó mỗi quốc gia không vượt quá 75%;
    • B. (F2B) Con độc thân của thường trú nhân (trên 21 tuổi):  23% số visa của diện ưu tiên 2.
  • Diện ưu tiên 3: (F3) Con đã lập gia đình của công dân Mỹ:  23,400, cộng với số visa chưa sử dụng của diện ưu tiên 1 và 2.
  • Diện ưu tiên 4: (F4) Anh chị em của công dân Mỹ:  65,000, cộng với số visa chưa sử dụng của diện ưu tiên 3.
Lịch visa tháng 6/2023

Lịch visa tháng 6/2023: Lịch phỏng vấn

Hồ sơ có ngày ưu tiên (priority date) trước ngày ghi trong lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 5/2023 dưới đây được lên lịch phỏng vấn hoặc chốt tuổi CSPA của con "ăn theo".

Diện hồ sơTháng 5Tháng 6Thay đổi (Ngày)
F115/12/201415/12/2014Tăng 0 ngày
F2A08/09/202008/09/2020Tăng 0 ngày
F2B22/09/201522/09/2015Tăng 0 ngày
F322/09/201522/09/2015Tăng 0 ngày
F422/09/201522/09/2015Tăng 0 ngày
Lịch phỏng vấn tháng 06/2023

Note: Lịch phỏng vấn tháng 6/2023 đứng yên so với tháng 5/2023 ở tất cả các diện hồ sơ.

Lịch visa tháng 6/2023: Lịch mở hồ sơ

Hồ sơ có ngày ưu tiên (priority date) trước ngày ghi trong lịch bổ sung tháng 6/2023 dưới đây chuẩn bị giấy tờ, đóng tiền để đi phỏng vấn.

Diện hồ sơTháng 5Tháng 6Thay đổi
F101/01/201701/01/2017Tăng 0 ngày
F2ACCC
F2B01/01/201701/01/2017Tăng 0 ngày
F308/02/201008/02/2010Tăng 0 ngày
F401/02/200801/02/2008Tăng 0 ngày
Lịch mở hồ sơ tháng 6/2023

Note: Lịch mở hồ sơ tháng 6/2023 đứng yên so với lịch tháng 5/2023 ở các diện, ngoại trừ diện F2A được Current (C).

C (Current) có nghĩa là được làm 6 bước ngay sau khi USCIS duyệt đơn bảo lãnh.

Tổng kết, lịch visa tháng 6/2023 quay lại đứng yên so với lịch visa tháng 5/2023. Số hồ sơ tồn đọng do dịch không cấp visa rất lớn. Nếu bạn thuộc các diện F1, F2A, F2B, F3, F4 phải tiếp tục chờ để được xử lý.

Cập nhật thông tin mới nhất về thủ tục, visa đi Mỹ, vui lòng theo dõi mục Thị thực và di trú Mỹ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *