Lịch visa tháng 5/2023: Tăng và tăng!

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố lịch visa tháng 5/2023 đêm qua theo giờ Việt Nam. Tin vui cho tất cả mọi người là lịch visa tháng 5/2023 tăng so với tháng 4/2023. Đây là tín hiệu vui đầu tiên sau 19 tháng liên tục đứng yên.

Bảo lãnh đi Mỹ diện đoàn tụ gia đình

  • Diện ưu tiên 1: (F1) Con độc thân của công dân Mỹ: 23,400 cộng số visa chưa sử dụng diện ưu tiên 4.
  • Diện ưu tiên 2: Vợ và con, con độc thân của thường trú nhân: 114,200, cộng với số visa (nếu có) mà mức ưu tiên gia đình vượt qua 226,000, cộng với số visa chưa sử dụng diện ưu tiên 1:
    • A. (F2A) Vợ và con của thường trú nhân:  77% số visa của diện ưu tiên 2, trong đó mỗi quốc gia không vượt quá 75%;
    • B. (F2B) Con độc thân của thường trú nhân (trên 21 tuổi):  23% số visa của diện ưu tiên 2.
  • Diện ưu tiên 3: (F3) Con đã lập gia đình của công dân Mỹ:  23,400, cộng với số visa chưa sử dụng của diện ưu tiên 1 và 2.
  • Diện ưu tiên 4: (F4) Anh chị em của công dân Mỹ:  65,000, cộng với số visa chưa sử dụng của diện ưu tiên 3.

Lịch visa tháng 5/2023: Lịch phỏng vấn

Hồ sơ có ngày ưu tiên (priority date) trước ngày ghi trong lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 5/2023 dưới đây được lên lịch phỏng vấn hoặc chốt tuổi CSPA của con "ăn theo".

Diện hồ sơTháng 4Tháng 5Thay đổi (Ngày)
F101/12/201415/12/2014Tăng 14 ngày
F2A08/09/202008/09/2020Tăng 0 ngày
F2B22/09/201522/09/2015Tăng 0 ngày
F322/11/200808/12/2008Tăng 16 ngày
F422/03/200708/04/2007Tăng 17 ngày
Lịch phỏng vấn tháng 05/2023

Note: Lịch phỏng vấn tháng 5/2023 tăng so với tháng 4/2023 ngoại trừ diện F2A, F2B đứng yên.

Lịch visa tháng 5/2023: Lịch mở hồ sơ

Hồ sơ có ngày ưu tiên (priority date) trước ngày ghi trong lịch bổ sung tháng 5/2023 dưới đây chuẩn bị giấy tờ, đóng tiền để đi phỏng vấn.

Diện hồ sơTháng 4Tháng 5Thay đổi
F108/08/201601/01/2017Tăng 146 ngày
F2ACCC
F2B01/01/201701/01/2017Tăng 0 ngày
F308/11/200908/02/2010Tăng 92 ngày
F415/12/200701/02/2008Tăng 48 ngày
Lịch mở hồ sơ tháng 5/2023

Note: Lịch mở hồ sơ tháng 5/2023 tăng so với lịch tháng 4/2023, trừ diện F2B. Các diện đều tăng mạnh, trong đó tăng mạnh nhất là diện F1.

Tổng kết, lịch visa tháng 5/2023 có sự thay đổi đáng mừng so với lịch visa tháng 4/2023. Chúc mừng gia đình có hồ sơ đang chờ được hoàn tất thủ tục để đi Mỹ.

Cập nhật thông tin mới nhất về thủ tục, visa đi Mỹ, vui lòng theo dõi mục Thị thực và di trú Mỹ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *