Mỹ
Phân biệt Công hàm độc thân và tuyên thệ độc thân Mỹ

Để làm thủ tục đăng ký kết hôn giữa công dân Mỹ (hoặc thường trú nhân) và công dân Việt Nam tại chính quyền Việt Nam thì 2 bên nam nữ phải có giấy tờ xác nhận trình trạng độc thân.  Phía công dân Việt Nam cung cấp giấy xác nhận nhận tình trạng độc […]

Read more
New Zealand
Visa thường trú mới New Zealand 2021

Thêm một bất ngờ nữa về thị trường lao động tay nghề toàn cầu giữa đại dịch Covid-19. Mới đây chính phủ New Zealand đã công bố chương trình thị thực thường trú dành cho những người hiện đang làm việc tạm thời ở New Zealand. Thị thường thường trú, resident visa, tức là "thẻ […]

Read more
Mỹ
Lịch visa tháng 10/2021

Lịch visa tháng 10/2021 do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố xử lý hồ sơ bảo lãnh gia đình diện ưu tiên F1, F2A, F2B, F3, F4. Trong tháng 10, lịch phỏng vấn các diện đều đứng yên, ngoại trừ F2A; lịch bổ sung hồ sơ tiếp tục đứng im như tháng 9. Chú ý: […]

Read more
Mỹ
Lịch visa tháng 9/2021

Lịch visa tháng 9/2021 do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố xử lý hồ sơ bảo lãnh gia đình diện ưu tiên F1, F2A, F2B, F3, F4. Trong tháng 9, lịch phỏng vấn các diện đều tăng ngoại trừ F2B, lịch bổ sung hồ sơ tiếp tục đứng im như tháng 8. Chú ý: Hiện […]

Read more