Lịch visa tháng 9/2021

Lịch visa tháng 9/2021 do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố xử lý hồ sơ bảo lãnh gia đình diện ưu tiên F1, F2A, F2B, F3, F4.

Trong tháng 9, lịch phỏng vấn các diện đều tăng ngoại trừ F2B, lịch bổ sung hồ sơ tiếp tục đứng im như tháng 8. Chú ý: Hiện nay do dịch bệnh nên Lãnh sự Mỹ không tổ chức phỏng vấn.

Bảo lãnh đi Mỹ diện đoàn tụ gia đình

  • Diện ưu tiên 1: (F1) Con độc thân của công dân Mỹ: 23,400 cộng số visa chưa sử dụng diện ưu tiên 4.
  • Diện ưu tiên 2: Vợ và con, con độc thân của thường trú nhân: 114,200, cộng với số visa (nếu có) mà mức ưu tiên gia đình vượt qua 226,000, cộng với số visa chưa sử dụng diện ưu tiên 1:
    • A. (F2A) Vợ và con của thường trú nhân:  77% số visa của diện ưu tiên 2, trong đó mỗi quốc gia không vượt quá 75%;
    • B. (F2B) Con độc thân của thường trú nhân (trên 21 tuổi):  23% số visa của diện ưu tiên 2.
  • Diện ưu tiên 3: (F3) Con đã lập gia đình của công dân Mỹ:  23,400, cộng với số visa chưa sử dụng của diện ưu tiên 1 và 2.
  • Diện ưu tiên 4: (F4) Anh chị em của công dân Mỹ:  65,000, cộng với số visa chưa sử dụng của diện ưu tiên 3.

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 9/2021

Hồ sơ có ngày ưu tiên (priority date) trước ngày ghi trong lịch phỏng vấn tháng 9/2021 dưới đây được lên lịch phỏng vấn hoặc chốt tuổi CSPA của con "ăn theo".

Diện hồ sơTháng 8Tháng 9Thay đổi (Tuần)
F122/11/201401/12/20141.3
F2ACC4
F2B22/09/201522/09/20150
F308/11/200822/11/20082
F401/03/200722/03/20073

Lịch bổ sung hồ sơ xin visa Mỹ tháng 9/2021

Hồ sơ có ngày ưu tiên (priority date) trước ngày ghi trong lịch bổ sung tháng 9/2021 dưới đây chuẩn bị giấy tờ, đóng tiền để đi phỏng vấn.

Diện hồ sơTháng 8Tháng 9Thay đổi (Tuần)
F115/05/201615/05/20160
F2A01/06/202101/06/20210
F2B22/09/201622/09/20160
F322/08/200922/08/20090
F401/10/200701/10/20070

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *