Lịch visa tháng 8/2023: Vui buồn lẫn lộn

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố lịch visa tháng 8/2023. Theo đó, lịch phỏng vấn ở một số diện hồ sơ tăng, tuy nhiên diện F2A bị lùi lại gần 3 năm. Lịch mở hồ sơ đứng yên tại lịch visa tháng 7/2023. Chi tiết về lịch visa tháng 8/2023 xem bên dưới.

Bảo lãnh đi Mỹ diện đoàn tụ gia đình

 • Diện ưu tiên 1: (F1) Con độc thân của công dân Mỹ: 23,400 cộng số visa chưa sử dụng diện ưu tiên 4.
 • Diện ưu tiên 2: Vợ và con, con độc thân của thường trú nhân: 114,200, cộng với số visa (nếu có) mà mức ưu tiên gia đình vượt qua 226,000, cộng với số visa chưa sử dụng diện ưu tiên 1:
  • A. (F2A) Vợ và con của thường trú nhân:  77% số visa của diện ưu tiên 2, trong đó mỗi quốc gia không vượt quá 75%;
  • B. (F2B) Con độc thân của thường trú nhân (trên 21 tuổi):  23% số visa của diện ưu tiên 2.
 • Diện ưu tiên 3: (F3) Con đã lập gia đình của công dân Mỹ:  23,400, cộng với số visa chưa sử dụng của diện ưu tiên 1 và 2.
 • Diện ưu tiên 4: (F4) Anh chị em của công dân Mỹ:  65,000, cộng với số visa chưa sử dụng của diện ưu tiên 3.

Lịch phỏng vấn tháng 8/2023

Hồ sơ có ngày ưu tiên (priority date) trước ngày ghi trong lịch phỏng vấn visa dưới đây được lên lịch phỏng vấn hoặc chốt tuổi CSPA của con "ăn theo".

Diện hồ sơTháng 6Tháng 7Thay đổiThời gian chờ
F115/12/201415/12/2014Tăng 0 ngày8.4 năm
F2A08/09/202008/09/2020Tăng 0 ngày2.7 năm
F2B22/09/201522/09/2015Tăng 0 ngày7.6 năm
F308/12/200822/12/2008Tăng 14 ngày14.3 năm
F408/04/200722/04/2007Tăng 14 ngày15.9 năm

Lịch phỏng vấn tháng 8/2023 khi so với lịch phỏng vấn tháng 7/2023:

 • Diện F1 tăng 17 ngày.
 • Diện F2A giảm 1066 ngày.
 • Diện F2B đứng yên.
 • Diện F3 tăng 17 ngày.
 • Diện F4 đứng yên.

Lịch mở hồ sơ tháng 8/2023

Hồ sơ có ngày ưu tiên (priority date) trước ngày ghi trong lịch bổ sung dưới đây chuẩn bị giấy tờ, đóng tiền để đi phỏng vấn.

Diện hồ sơTháng 6Tháng 7Thay dổiThời gian chờ
F101/01/201701/09/2017Tăng 243 ngày5.7 năm
F2ACCCTgian duyệt I-130
F2B01/01/201701/01/2017Tăng 0 ngày6.3 năm
F308/02/201001/03/2010Tăng 21 ngày13.1 năm
F401/02/200801/03/2008Tăng 29 ngày15.1 năm

Lịch mở hồ sơ tháng 8/2023 khi so với tháng 7/2023:

 • Diện F1 đứng yên.
 • Diện F2A tăng đến thời gian duyệt đơn I-130.
 • Diện F2B đứng yên.
 • Diện F3 đứng yên.
 • Diện F4 đứng yên.

C (Current) có nghĩa là được làm 6 bước ngay sau khi USCIS duyệt đơn bảo lãnh.

Tổng kết, lịch phỏng vấn visa tháng 8/2023 tăng ở các diện F1, F3 nhưng lùi ở F2A. Các diện hồ sơ còn lại đứng yên. Số hồ sơ tồn đọng do dịch chưa được cấp visa rất lớn. Nếu bạn đã hoàn tất 6 bước nhưng chưa được cấp lịch phỏng vấn hãy tiếp tục theo dõi trang web của chúng tôi.

Cập nhật thông tin mới nhất về thủ tục, visa đi Mỹ, vui lòng theo dõi mục Thị thực và di trú Mỹ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *