Lịch visa tháng 3/2023: Tháng thứ 18 đứng yên

Lịch visa tháng 3/2023 tiếp tục đứng yên so với tháng 02/2023. Đây là tháng liên tục đứng yên thứ 18 kể từ sau đại dịch đến giờ.

Bảo lãnh đi Mỹ diện đoàn tụ gia đình

  • Diện ưu tiên 1: (F1) Con độc thân của công dân Mỹ: 23,400 cộng số visa chưa sử dụng diện ưu tiên 4.
  • Diện ưu tiên 2: Vợ và con, con độc thân của thường trú nhân: 114,200, cộng với số visa (nếu có) mà mức ưu tiên gia đình vượt qua 226,000, cộng với số visa chưa sử dụng diện ưu tiên 1:
    • A. (F2A) Vợ và con của thường trú nhân:  77% số visa của diện ưu tiên 2, trong đó mỗi quốc gia không vượt quá 75%;
    • B. (F2B) Con độc thân của thường trú nhân (trên 21 tuổi):  23% số visa của diện ưu tiên 2.
  • Diện ưu tiên 3: (F3) Con đã lập gia đình của công dân Mỹ:  23,400, cộng với số visa chưa sử dụng của diện ưu tiên 1 và 2.
  • Diện ưu tiên 4: (F4) Anh chị em của công dân Mỹ:  65,000, cộng với số visa chưa sử dụng của diện ưu tiên 3.

Lịch visa tháng 3/2023: Lịch phỏng vấn

Hồ sơ có ngày ưu tiên (priority date) trước ngày ghi trong lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 3/2023 dưới đây được lên lịch phỏng vấn hoặc chốt tuổi CSPA của con "ăn theo".

Diện hồ sơTháng 2Tháng 3Thay đổi (Ngày)
F101/12/201401/12/20140
F2ACCCurrent
F2B22/09/201522/09/20150
F322/11/200822/11/20080
F422/03/200722/03/20070
Lịch phỏng vấn tháng 3/2023

Note: Lịch phỏng vấn tháng 3/2023 tiếp tục đứng yên so với tháng 2/2023.

Lịch visa tháng 3/2023: Lịch mở hồ sơ

Hồ sơ có ngày ưu tiên (priority date) trước ngày ghi trong lịch bổ sung tháng 3/2023 dưới đây chuẩn bị giấy tờ, đóng tiền để đi phỏng vấn.

Diện hồ sơTháng 2Tháng 3Thay đổi (Ngày)
F108/08/201608/08/20160
F2ACCC
F2B01/01/201701/01/20170
F308/11/200908/11/20090
F415/12/200715/12/20070
Lịch mở hồ sơ tháng 3/2023

Note: Lịch mở hồ sơ tháng 3/2023 đứng yên so với lịch tháng 2/2023.

Tổng kết, lịch visa tháng 3/2023, tháng thứ 6 năm tài khóa 2023 (từ tháng 10/2022 - tháng 9/2023) tiếp tục đứng yên. Cập nhật thông tin mới nhất về thủ tục, visa đi Mỹ, vui lòng theo dõi mục Thị thực và di trú Mỹ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *