Lịch visa tháng 11/2021

Lịch visa tháng 11/2021 do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố xử lý hồ sơ bảo lãnh gia đình diện ưu tiên F1, F2A, F2B, F3, F4.

Trong tháng 11, lịch phỏng vấn các diện đều đứng yên, ngoại trừ F2A; lịch bổ sung hồ sơ tiếp tục đứng im như tháng 10.

Chú ý: Hiện nay Lãnh sự Mỹ đã tổ chức phỏng vấn bình thường trở lại.

Bảo lãnh đi Mỹ diện đoàn tụ gia đình

  • Diện ưu tiên 1: (F1) Con độc thân của công dân Mỹ: 23,400 cộng số visa chưa sử dụng diện ưu tiên 4.
  • Diện ưu tiên 2: Vợ và con, con độc thân của thường trú nhân: 114,200, cộng với số visa (nếu có) mà mức ưu tiên gia đình vượt qua 226,000, cộng với số visa chưa sử dụng diện ưu tiên 1:
    • A. (F2A) Vợ và con của thường trú nhân:  77% số visa của diện ưu tiên 2, trong đó mỗi quốc gia không vượt quá 75%;
    • B. (F2B) Con độc thân của thường trú nhân (trên 21 tuổi):  23% số visa của diện ưu tiên 2.
  • Diện ưu tiên 3: (F3) Con đã lập gia đình của công dân Mỹ:  23,400, cộng với số visa chưa sử dụng của diện ưu tiên 1 và 2.
  • Diện ưu tiên 4: (F4) Anh chị em của công dân Mỹ:  65,000, cộng với số visa chưa sử dụng của diện ưu tiên 3.

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 11/2021

Hồ sơ có ngày ưu tiên (priority date) trước ngày ghi trong lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 10/2021 dưới đây được lên lịch phỏng vấn hoặc chốt tuổi CSPA của con "ăn theo".

Diện hồ sơTháng 10Tháng 11Thay đổi (Tuần)
F101/12/201401/12/20140
F2ACCCurrent
F2B22/09/201522/09/20150
F322/11/200822/11/20080
F422/03/200722/03/20070

Lịch bổ sung hồ sơ xin visa Mỹ tháng 11/2021

Hồ sơ có ngày ưu tiên (priority date) trước ngày ghi trong lịch bổ sung tháng 10/2021 dưới đây chuẩn bị giấy tờ, đóng tiền để đi phỏng vấn.

Diện hồ sơTháng 10Tháng 11Thay đổi (Tuần)
F115/05/201615/05/20160
F2A01/06/202101/06/20210
F2B22/09/201622/09/20160
F322/08/200922/08/20090
F401/10/200701/10/20070

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *