Lịch visa tháng 10/2023: Đứng yên, trừ diện F2A

Lịch visa tháng 10/2023 vừa được công bố, ngoại trừ diện F2A kỳ này tăng thêm 403 ngày, tất cả các diện hồ sơ bảo lãnh đi Mỹ còn lại đứng yên tại chỗ tháng 9/2023.

Bảo lãnh đi Mỹ diện đoàn tụ gia đình

 • Diện ưu tiên 1: (F1) Con độc thân của công dân Mỹ: 23,400 cộng số visa chưa sử dụng diện ưu tiên 4.
 • Diện ưu tiên 2: Vợ và con, con độc thân của thường trú nhân: 114,200, cộng với số visa (nếu có) mà mức ưu tiên gia đình vượt qua 226,000, cộng với số visa chưa sử dụng diện ưu tiên 1:
  • A. (F2A) Vợ và con của thường trú nhân:  77% số visa của diện ưu tiên 2, trong đó mỗi quốc gia không vượt quá 75%;
  • B. (F2B) Con độc thân của thường trú nhân (trên 21 tuổi):  23% số visa của diện ưu tiên 2.
 • Diện ưu tiên 3: (F3) Con đã lập gia đình của công dân Mỹ:  23,400, cộng với số visa chưa sử dụng của diện ưu tiên 1 và 2.
 • Diện ưu tiên 4: (F4) Anh chị em của công dân Mỹ:  65,000, cộng với số visa chưa sử dụng của diện ưu tiên 3.

Lịch phỏng vấn tháng 10/2023

Hồ sơ có ngày ưu tiên (priority date) trước ngày ghi trong lịch phỏng vấn visa dưới đây được lên lịch phỏng vấn hoặc chốt tuổi CSPA của con "ăn theo".

Diện hồ sơTháng 9Tháng 10Thay đổiThời gian chờ
F101/01/201501/01/2015Tăng 0 ngày8.5 năm
F2A08/10/201708/02/2019Tăng 403 ngày4.3 năm
F2B22/09/201522/09/2015Tăng 0 ngày7.8 năm
F308/01/200908/01/2009Tăng 0 ngày14.4 năm
F422/04/200722/04/2007Tăng 0 ngày16.1 năm

Lịch phỏng vấn tháng 10/2023 khi so với lịch phỏng vấn tháng 9/2023:

 • Diện F1 tăng 0 ngày.
 • Diện F2A tăng 404 ngày.
 • Diện F2B đứng yên.
 • Diện F3 đứng yên.
 • Diện F4 đứng yên.

Lịch mở hồ sơ tháng 10/2023

Hồ sơ có ngày ưu tiên (priority date) trước ngày ghi trong lịch bổ sung dưới đây chuẩn bị giấy tờ, đóng tiền để đi phỏng vấn.

Diện hồ sơTháng 9Tháng 10Thay đổiThời gian chờ
Diện hồ sơTháng 8Tháng 9Thay đổiThời gian chờ
F101/09/201701/09/2017Tăng 0 ngày5.9 năm
F2AC01/10/2023CUSCIS duyệt I-130
F2B01/01/201701/01/2017Tăng 0 ngày6.5 năm
F301/03/201001/03/2010Tăng 0 ngày13.3 năm
F401/03/200801/03/2008Tăng 0 ngày15.2 năm

Lịch mở hồ sơ tháng 10/2023 khi so với tháng 9/2023:

 • Diện F1 đứng yên.
 • Diện F2A tăng đến ngày 01/10/2023.
 • Diện F2B đứng yên.
 • Diện F3 đứng yên.
 • Diện F4 đứng yên.

C (Current) có nghĩa là được làm 6 bước ngay sau khi USCIS duyệt đơn bảo lãnh.

Tổng kết, lịch phỏng vấn visa tháng 10/2023 tăng ở diện F2A, đứng yên ở các diện còn lại; lịch mở hồ sơ trừ diện F2A tất cả các diện còn lại đứng yên.

Tháng 10/2023 là tháng khởi đầu năm tài khóa 2023, xem ra khởi đầu không vui cho những hồ sơ đang chờ phía sau.

Số hồ sơ tồn đọng do dịch chưa được cấp visa rất lớn. Nếu bạn đã hoàn tất 6 bước nhưng chưa được cấp lịch phỏng vấn hãy tiếp tục theo dõi trang web của chúng tôi. Cập nhật thông tin mới nhất về thủ tục, visa đi Mỹ, vui lòng theo dõi mục Thị thực và di trú Mỹ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *