Úc
Visa nông nghiệp Úc 2021

Chính phủ Úc vừa công bố một chương trình visa mới dành cho những lao động muốn vào Úc làm việc thời vụ - Visa nông nghiệp Úc 2021. Cập nhật Chương trình visa nông nghiệp Úc (Ngày 4/3/2022) Ngày 4/3/2022, Chính phủ Úc đã công bố thông tin chi tiết về Chương trình visa […]

Read more