Mỹ
Lịch visa tháng 12/2022: Tháng 15 liên tục đứng yên

Lịch visa tháng 12/2022 tiếp tục đứng yên so với tháng 11/2022. Đây là tháng liên tục đứng yên thứ 15 kể từ sau đại dịch tới giờ. Chi tiết lịch visa tháng 12/2022 ở bên dưới. Bảo lãnh đi Mỹ diện đoàn tụ gia đình Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 12/2022 Hồ sơ […]

Read more
Mỹ
Lịch visa tháng 11/2022: Tiếp tục đứng yên

Bộ Ngoai giao Mỹ đã công bố lịch visa tháng 11/2022 - visa bulletin for November 2022. Theo đó, lịch visa tháng 11/2022 tiếp tục đứng yên như lịch visa tháng 10/2022. Cụ thể: Lịch visa tháng 11/2022 chi tiết ở bên dưới. Bảo lãnh đi Mỹ diện đoàn tụ gia đình Lịch phỏng vấn […]

Read more
Mỹ
Lịch visa tháng 10/2022: Khởi đầu năm tài chính 2023

Bộ Ngoai giao Mỹ đã công bố lịch visa tháng 10/2022. Tháng 10/2022 được xem là tháng khởi đầu tháng năm 2023 theo lịch visa bulletin. Theo đó, lịch visa tháng 10/2022 buồn là không có sự thay đổi nào so với lịch tháng 9/2022, cụ thể: Lịch visa tháng 10/2022 chi tiết ở bên […]

Read more
Mỹ
Lịch visa tháng 9/2022: Đứng im

Bộ Ngoai giao Mỹ đã công bố lịch visa tháng 9/2022 sớm hơn rất nhiều so với các tháng trước. Có lẽ một phần tháng 9 là tháng cuối cùng của năm tài khóa 2022. Theo đó, lịch visa tháng 9/2022 không có sự thay đổi nào so với lịch tháng 8/2022, cụ thể: Lịch […]

Read more
Mỹ
Lịch visa tháng 8/2022: Lịch bổ sung tăng tiếp

Theo công bố từ Bộ Ngoai giao Mỹ cho biết lịch visa tháng 8/2022 tiếp tục có sự thay đổi so với tháng 7/2022. Theo đó, lịch bổ sung hồ sơ tiếp tục tăng ở tất các diện hồ sơ bảo lãnh đi Mỹ. Lịch bổ sung tiếp tục tăng cũng cố thêm việc số […]

Read more
Mỹ
Lịch visa tháng 7/2022: Tín hiệu vui đầu tiên

Lịch visa tháng 07/2022 được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố vào giữa tháng 06/2021. Theo đó lịch visa tháng 07/2022 đã xuất hiện tín hiệu vui đầu tiên: Lịch bổ sung hồ sơ tăng ở tất cả các diện. Lịch bổ sung tăng đồng nghĩa với số hồ sơ đủ điều kiện được cấp […]

Read more
Mỹ
Lịch visa tháng 2/2022

Lịch visa tháng 02/2022 được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố vào giữa tháng 01/2021. Theo đó lịch visa tháng 02/2022 tất cả diện bảo lãnh F1, F2A, F2B, F3, F4 tiếp tục đứng yên như các tháng liền trước. Thông tin về lịch visa tháng 02/2022 chi tiết có thể xem bên dưới.. Bảo […]

Read more
Mỹ
Lịch visa tháng 01/2022

Lịch visa tháng 01/2022 được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố vào giữa tháng 12/2021. Theo đó lịch visa tháng 01/2022 tất cả diện bảo lãnh F1, F2A, F2B, F3, F4 tiếp tục đứng yên như các tháng liền trước. Tin vui trong tháng 12/2021, Lãnh sự Mỹ đã bắt đầu phát lại phiếu hẹn […]

Read more
Mỹ
Lịch visa tháng 11/2021

Lịch visa tháng 11/2021 do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố xử lý hồ sơ bảo lãnh gia đình diện ưu tiên F1, F2A, F2B, F3, F4. Trong tháng 11, lịch phỏng vấn các diện đều đứng yên, ngoại trừ F2A; lịch bổ sung hồ sơ tiếp tục đứng im như tháng 10. Chú ý: […]

Read more
Mỹ
Phân biệt Công hàm độc thân và tuyên thệ độc thân Mỹ

Để làm thủ tục đăng ký kết hôn giữa công dân Mỹ (hoặc thường trú nhân) và công dân Việt Nam tại chính quyền Việt Nam thì 2 bên nam nữ phải có giấy tờ xác nhận trình trạng độc thân.  Phía công dân Việt Nam cung cấp giấy xác nhận nhận tình trạng độc […]

Read more