Lịch visa tháng 3/2024: Tăng mạnh

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố lịch visa tháng 3/2024. Theo đó, lịch phỏng vấn visa tháng 3/2024 tăng mạnh ở tất cả các diện, tuy nhiên lịch mở hồ sơ tiếp tục đứng yên. Chi tiết có thể xem ở phần dưới bài viết này.

Bảo lãnh đi Mỹ diện đoàn tụ gia đình

 • Diện ưu tiên 1: (F1) Con độc thân của công dân Mỹ: 23,400 cộng số visa chưa sử dụng diện ưu tiên 4.
 • Diện ưu tiên 2: Vợ và con, con độc thân của thường trú nhân: 114,200, cộng với số visa (nếu có) mà mức ưu tiên gia đình vượt qua 226,000, cộng với số visa chưa sử dụng diện ưu tiên 1:
  • A. (F2A) Vợ và con của thường trú nhân:  77% số visa của diện ưu tiên 2, trong đó mỗi quốc gia không vượt quá 75%;
  • B. (F2B) Con độc thân của thường trú nhân (trên 21 tuổi):  23% số visa của diện ưu tiên 2.
 • Diện ưu tiên 3: (F3) Con đã lập gia đình của công dân Mỹ:  23,400, cộng với số visa chưa sử dụng của diện ưu tiên 1 và 2.
 • Diện ưu tiên 4: (F4) Anh chị em của công dân Mỹ:  65,000, cộng với số visa chưa sử dụng của diện ưu tiên 3.

Lịch phỏng vấn tháng 3/2024

Hồ sơ có ngày ưu tiên (priority date) trước ngày ghi trong lịch phỏng vấn visa dưới đây được lên lịch phỏng vấn hoặc chốt tuổi CSPA của con "ăn theo".

Diện hồ sơTháng 2'2024Tháng 3'2024Thay đổiThời gian chờ
F101/01/201508/02/2015Tăng 38 ngày8.9 năm
F2A08/02/202022/06/2020Tăng 135 ngày3.6 năm
F2B01/10/201522/11/2015Tăng 52 ngày8.1 năm
F322/04/200901/10/2009Tăng 162 ngày14.2 năm
F422/05/200708/06/2007Tăng 17 ngày16.4 năm

Lịch phỏng vấn tháng 3/2024 khi so với lịch phỏng vấn tháng 02/2024:

 • Diện F1, tăng 38 ngày, đến ngày 08/02/2015, thời gian chờ 8.9 năm
 • Diện F2A, tăng 135 ngày, đến ngày 22/06/2020, thời gian chờ 3.6 năm
 • Diện F2B, tăng 52 ngày, đến ngày 22/11/2015, thời gian chờ 8.1 năm
 • Diện F3, tăng 162 ngày, đến ngày 01/10/2009, thời gian chờ 14.2 năm
 • Diện F4, tăng 17 ngày, đến ngày 08/06/2007, thời gian chờ 16.4 năm

Lịch mở hồ sơ tháng 03/2024

Hồ sơ có ngày ưu tiên (priority date) trước ngày ghi trong lịch bổ sung dưới đây chuẩn bị giấy tờ, đóng tiền để đi phỏng vấn.

Diện hồ sơTháng 02'24Tháng 3'24Thay đổiThời gian chờ
F101/09/201701/09/2017Tăng 0 ngày6.2 năm
F2A01/09/202301/09/2023Tăng 0 ngàyUSCIS duyệt I-130
F2B01/01/201701/01/2017Tăng 0 ngày6.9 năm
F301/03/201001/03/2010Tăng 0 ngày13.6 năm
F401/03/200801/03/2008Tăng 0 ngày15.6 năm

Lịch mở hồ sơ tháng 3/2024 khi so với tháng 02/2024:

 • Diện F1 đứng yên, thời gian chờ 6.3 năm.
 • Diện F2A đứng yên, thời gian chờ 1-2 năm.
 • Diện F2B đứng yên, thời gian chờ 6.9 năm
 • Diện F3 đứng yên, thời gian chờ 13.7 năm
 • Diện F4 đứng yên, thời gian chờ 15.6 năm

Tóm lại, lịch visa tháng 3/2024 trong đó tăng mạnh ở lịch phỏng vấn, nhưng đứng yên ở lịch mở hồ sơ. Thống kê của Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy số lượng hồ sơ còn tồn đọng rất nhiều, có lẽ vì vậy nên lịch mở hồ sơ tiếp tục đứng yên. Bạn có thể chuyên mục Thị thực và di trú Mỹ để cập nhật thông tin khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *