Lịch visa tháng 02/2024: Đứng yên, trừ diện F2A

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố lịch visa tháng 02/2024. Theo đó, lịch phỏng vấn visa tháng 02/2024 tăng ở F2A, các diện còn lại đứng yên. Lịch mở hồ sơ tháng 02/2024 đứng yên. Bạn có thể xem chi tiết lịch visa bên dưới.

Bảo lãnh đi Mỹ diện đoàn tụ gia đình

 • Diện ưu tiên 1: (F1) Con độc thân của công dân Mỹ: 23,400 cộng số visa chưa sử dụng diện ưu tiên 4.
 • Diện ưu tiên 2: Vợ và con, con độc thân của thường trú nhân: 114,200, cộng với số visa (nếu có) mà mức ưu tiên gia đình vượt qua 226,000, cộng với số visa chưa sử dụng diện ưu tiên 1:
  • A. (F2A) Vợ và con của thường trú nhân:  77% số visa của diện ưu tiên 2, trong đó mỗi quốc gia không vượt quá 75%;
  • B. (F2B) Con độc thân của thường trú nhân (trên 21 tuổi):  23% số visa của diện ưu tiên 2.
 • Diện ưu tiên 3: (F3) Con đã lập gia đình của công dân Mỹ:  23,400, cộng với số visa chưa sử dụng của diện ưu tiên 1 và 2.
 • Diện ưu tiên 4: (F4) Anh chị em của công dân Mỹ:  65,000, cộng với số visa chưa sử dụng của diện ưu tiên 3.

Lịch phỏng vấn tháng 02/2024

Hồ sơ có ngày ưu tiên (priority date) trước ngày ghi trong lịch phỏng vấn visa dưới đây được lên lịch phỏng vấn hoặc chốt tuổi CSPA của con "ăn theo".

Diện hồ sơTháng 01'24Tháng 02'24Thay đổiThời gian chờ
F101/01/201501/01/2015Tăng 0 ngày8.8 năm
F2A01/11/201908/02/2020Tăng 99 ngày3.9 năm
F2B01/10/201501/10/2015Tăng 9 ngày8.1 năm
F322/04/200922/04/2009Tăng 0 ngày14.4 năm
F422/05/200722/05/2007Tăng 0 ngày16.3 năm

Lịch phỏng vấn tháng 02/2024 khi so với lịch phỏng vấn tháng 01/2024:

 • Diện F1 đứng yên, thời gian chờ 8.9 năm
 • Diện F2A, tăng 99 ngày, đến ngày 08/02/2020, thời gian chờ 3.9 năm
 • Diện F2B, đứng yên, thời gian chờ 8.1 năm
 • Diện F3, đứng yên, thời gian chờ 14.4 năm
 • Diện F4, đứng yên, thời gian chờ 16.3 năm

Lịch mở hồ sơ tháng 02/2024

Hồ sơ có ngày ưu tiên (priority date) trước ngày ghi trong lịch bổ sung dưới đây chuẩn bị giấy tờ, đóng tiền để đi phỏng vấn.

Diện hồ sơTháng 01'24Tháng 02'24Thay đổiThời gian chờ
F101/09/201701/09/2017Tăng 0 ngày6.2 năm
F2AC01/09/2023Tăng 0 ngàyUSCIS duyệt I-130
F2B01/01/201701/01/2017Tăng 0 ngày6.9 năm
F301/03/201001/03/2010Tăng 0 ngày13.6 năm
F401/03/200801/03/2008Tăng 0 ngày15.6 năm

Lịch mở hồ sơ tháng 02/2024 khi so với tháng 01/2024:

 • Diện F1 đứng yên, thời gian chờ 6.3 năm.
 • Diện F2A đứng yên, thời gian chờ 1-2 năm.
 • Diện F2B đứng yên, thời gian chờ 6.9 năm
 • Diện F3 đứng yên, thời gian chờ 13.7 năm
 • Diện F4 đứng yên, thời gian chờ 15.6 năm

Tóm lại, lịch visa tháng 02/2024 tiếp tục đứng yên ở các diện, trừ diện F2A có tăng. Thống kê của Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy số lượng hồ sơ còn tồn đọng rất nhiều, có lẽ vì vậy nên lịch visa tiếp tục đứng yên. Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể chuyên mục Thị thực và di trú Mỹ để cập nhật thông tin khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *